Gå til hovedindhold

Mobile menu

130 millioner til KVINFOs Mellemøstprogram de næste fem år

KVINFO modtager 125 mio. kr. til ligestillingsprojekter i udvalgte lande i Mellemøsten og Nordafrika, og oveni 4,7 millioner i en såkaldt brobevilling. Begge beløb stammer fra det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (tidligere Det Arabiske Initiativ) under Udenrigsministeriet og dækker årene 2017-2021.

Den store bevilling har været i EU-udbud. 

Det overordnede formål med bistanden er at styrke ligestillingen og kvinders rettigheder og ad den vej en demokratisk udvikling i regionen ved at sætte ind på fire hovedfokusområder, skriver KVINFO i en pressemeddelelse torsdag. Det er:

  • Lovgivning der fremmer ligestilling, herunder lige fordeling af ressourcer mellem mænd og kvinder.
  • Seksuelle og reproduktive rettigheder.
  • Lige politisk deltagelse for mænd og kvinder.
  • Forebyggelse af kønsbaseret vold

I det nye program indgår et samarbejde med Kvinderådet, Danner, Sex & Samfund og LGBT Danmark, hvor deres særlige styrker og erfaringer vil blive en del af projekterne. Det er et samarbejde med spændende perspektiver, anføres det.

Ligesom tidligere bliver programmet bygget op af partnerskaber med kvindeorganisationer og andre relevante aktører i regionen, som KVINFO eller de andre danske partnere har arbejdet sammen med i årevis.

Partnerskaberne fordeler sig på fire fokuslande: Tunesien, Marokko, Egypten og Jordan. Det borgerkrigshærgede Yemen er gledet ud af det nye program.

”Vi er rigtig stolte over den anerkendelse af både vores og vores partneres arbejde, som ligger i den nye bevilling. Den giver os mulighed for at videreudvikle det arbejde i Mellemøsten og Nordafrika, som KVINFO har haft siden 2006, og vi glæder os til at komme i gang,” siger Suzanne Moll, der er konstitueret direktør for KVINFO.

Den femårige bevilling træder i kraft 1. april. Ud over den femårige bevilling har Udenrigsministeriet bevilliget 4,7 millioner i en brobygningsbevilling, som skal bruges til at igangsætte det nye 2017-2021-program og få en god afslutning på de projekter, der ikke videreføres i det nye program.

Desuden skal KVINFO stå for et forløb, som skal sikre, at køn og ligestilling bliver tænkt ind i alle aktiviteter under det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram.

KVINFO er Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed.

Siden 2006 har KVINFO arbejdet i den arabiske verden for at fremme ligestillingen i samarbejde med lokale organisationer. Programmet er finansieret af Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ, der fra den nye projektperiodes begyndelse skifter navn til det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP)

Se også http://detarabiskeinitiativ.dk/

Yderligere oplysninger hos:

Niels Bak Henriksen, presse- og kommunikationsansvarlig

Email: [email protected] og tlf. 50 76 33 82

webs: www.kvinfo.dk og 

www.kvinfo.org