Gå til hovedindhold

Mobile menu

Årets generalforsamling i Globalnyt - sæt kryds i kalenderen 6. april

Den almennyttige forening Globalnyt holder sin årlige generalforsamling i København, hvor der bl.a. skal vælges ny bestyrelse. Globalnyt udgiver nyhedstjenesten af samme navn.

Globalnyt

Tidspunkt

Torsdag, 6. april 2017 - Kl. 16:30 til 19:00

Sted

VerdensKulturCentret, lokale 305 (3. sal), Nørre Allé 7 (ved Sankt Hans Torv), Nørrebro, København

Globalnyt indkalder herved formelt til sin generalforsamling 2017. 

Alle medlemmer af foreningen er velkomne, og bestyrelsen håber på stort fremmøde, da vi her byder på mulighed for at drøfte, om Globalnyt er på rette vej.

Tilmeld jer gerne på [email protected], men kom alligevel, hvis I har glemt tilmelding.

Vi ved, at vi har en moderne, levende og engagerende nyhedstjeneste, men forslag til forbedringer er altid velkomne. Kom og giv dit besyv med.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens og Redaktionens beretninger
  4. Forelæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse
  5. Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen
  6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
  7. Godkendelse af budget for 2017
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter: Bestyrelsen skal have min. 6 og max. 8 medlemmer. Der skal vælges/genvælges mindst 4 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. Kandidater kan opstilles - og foreslå sig selv – på generalforsamlingen.
  9. Valg af registreret revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Ad. 5 Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen

5.1 Bestyrelse § 21 Ny Stk.12

Bestyrelsen beslutter på baggrund af indstilling fra redaktionsledelsen og evt. projektgruppe hvordan nye fondsmidler, der ikke er taget højde for i årets budget, skal anvendes, med behørig hensyntagen til Foreningens egenkapital, budget margin, evt. ansøgning og langsigtede planer

Ad. 6 Fastsættelse af kontingent for indeværende år

Forslag fra Bestyrelsen:
Studerende: 100 kr.
Ikke studerende: 200 kr.
med virkning fra 1.maj 2017

Vi byder på lidt at drikke under generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se dig torsdag den 6. april kl. 16:30 i VerdensKulturCentret.

På vegne af Foreningen Globalnyts bestyrelse

Jørn Heldrup

Formand for Foreningen Globalnyt

[email protected]