Gå til hovedindhold

Mobile menu

Grillet
BBQ med grillkul fra ulovligt høstet træ

Henover sommeren har millioner af mennesker over hele Europa grillet pølser og bøffer over deres grill. Men få er klar over de miljømæssige og menneskelige omkostninger ved det grillkul, som bliver brugt til at tænde op med. 

En ny rapport fra den hollandske NGO Fern, antyder at en stor del af det grillkul der bruges i EU stammer fra ulovligt høstet træ. Omkring 70% af det trækul, der forbruges i EU, er importeret, og det er især afrikanske og sydamerikanske lande, der leverer grillkul til det europæiske marked.

Kullene er ofte fremstillet under primitive forhold, med store miljømæssige og menneskelige konsekvenser.

De afrikanske lande Namibia og Nigeria har begge massive afskovningsrater ifølge FN’s fødevareprogram FAO. Landene er desuden to af de store leverandører af grillkul til det europæiske marked. I 2014 blev der i Storbritannien alene importeret for ca. 64 millioner kroner trækul kun fra Namibia.

Det er muligt at producere grillkul på en bæredygtig måde, men Fern skriver at for langt størstedelen meget af det kul der importeres til EU er ulovligt fremskaffet.

Kulproduktionen

Under primitive forhold, direkte i bushen, fremstilles størstedelen af Namibias trækul. Kularbejdere fælder træer og hugger dem i mindre stykker. Herefter afbrændes og forkulles træet i ståltønder, nær ved de steder træet bliver fældet. Og afbrændingen er ikke uproblematisk.

Forskere fra University of California anslår at op til 82% træ energien går tabt ved produktionsmetoder som denne, hvorfor der i sidste ende er er behov for at fælde mere træ for at producere nok kul.

Derudover produceres en række gasser som er yderst skadelige overfor både nærmiljøet, atmosfæren og de mennesker som arbejder med kulfremstillingen. Fern vurderer, at kulproduktionen foregår på lignende måder i mange andre lande.

I 2010 udgav den Namibiske NGO Legal Assistance Centre (LAC) en omfattende rapport, som beskriver de forhold kularbejderne lever og arbejder under i Namibia.

Arbejderne er ofte fattige, og bor i primitive skure i de områder hvor de høster træer til fremstillingen. NGO’en skriver ligeledes at træet som oftest stammer fra ulovlige kilder f.eks. fra beskyttede områder og truede træarter.

Videresalg til Europa

Fra Namibia sælges kullet videre til grossister der eksporterer produktet videre til bl.a. Europa. EU’s tømmerforordning (EUTR) forbyder salg af ulovligt fældet træ i EU. Trækul er dog ikke inkluderet i EUTR, og der er derfor stadig mulighed for at trækul fra ulovlige kilder finder sin vej til supermarkeder over hele Europa.

Enkelte store supermarkedskæder, især i Storbritannien, forsøger dog at insistere på at sælge trækul fremstillet af træ fra bæredygtige kilder. I supermarkederne sælges der derfor kun grillkul fra Forest Stewardship Council (FSC) certificerede producenter.

Men FSC vurderer, til trods for initiativet hos de engelske supermarker, at markedet for ikke-certificeret grillkul er kæmpe stort.

Fern anbefaler i sin rapport at tilføje trækul til listen over produkter der falder ind under EUTR lovgivningen, for at gøre det strafbart at importere af ulovligt trækul fra bl.a. Namibia.

Ligeledes anbefales det at give støtte og hjælpe med kapacitetsopbygning i de kuleksporterende lande til at sikre lovlighed, håndhævelse af egne love og forhindre handel med ulovligt træ.