Gå til hovedindhold

Mobile menu

Bud efter danske skibe til bortskaffelse af Libyens kemiske våben

I denne uge skal Folketinget beslutte om et dansk skib skal fragte resterne af Libyens kemiske våbenlager til destruktion under beskyttelse af dansk krigsskib
Luftfotografi af den danskledede RECSYR-styrke. Forrest det dansek skib Esbern Snare, med en norsk fregat på højre side og en britiske fregat på venstre side. Skibet med det blå skrog er danske Ark Futura, og det med rødt skrog er norske Taiko.

Luftfotografi af den danskledede RECSYR-styrke. Forrest det dansek skib Esbern Snare, med en norsk fregat på højre side og en britiske fregat på venstre side. Skibet med det blå skrog er danske Ark Futura, og det med rødt skrog er norske Taiko.

Forsvaret

Regeringen fremsætter mandag et beslutningsforslag om en dansk ledet international operation til borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager. Det konkrete bidrag skal bestå af et civilt transportskib, et fleksibelt støtteskib af Absalon-klassen, en føringsstab og en række støtteelementer. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Den samlede operation, RECLIB, koordineres af Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) og sker i tæt samarbejde med en række andre lande, ikke mindst Libyen, der har anmodet det internationale samfund om denne hjælp til at tilintetgøre resterne fra landets kemiske våbenlager.

Udover Danmark bidrager blandt andet også Finland med stabsofficerer til operationen, og der forventes også bidrag fra yderligere lande. OPCW forventes at acceptere et tysk tilbud om at forestå den efterfølgende destruktion af de kemiske stoffer.

Libyen har bedt om hjælp

Libyen havde indtil 2004 et omfattende kemisk våbenprogram. Skiftende libyske regeringer har i lyset af den ustabile sikkerhedssituation i landet ført en dialog med OPCW om international hjælp til bortskaffelse af rester fra landets tidligere kemiske våbenprogram.

Den 16. juli 2016 afgav den libyske samlingsregering formel anmodning til Organisation for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) med henblik på international assistance. OPCW’s Styrelsesråd besluttede den 20. juli 2016 at imødekomme den libyske anmodning, og den 22. juli 2016 vedtog FN’s Sikkerhedsråd resolution 2298, der bakker op om OPCW’s beslutning.

OPCW og USA har med henvisning til Danmarks værdsatte hovedrolle i forbindelse med fjernelsen af kemiske våben fra Syrien i 2013-2014 adspurgt om Danmarks muligheder for at bidrage til at imødekomme denne anmodning.

Med et dansk bidrag til operationen vil Danmark endnu en gang udvise internationalt ansvar ved at bidrage til FN og OPCW’s bestræbelser om at mindske udbredelsen af kemiske våben i verden. Det danske bidrag vil samtidig være med til at forhindre, at ISIL eller andre ikke-statslige aktører kommer i besiddelse af kemiske våben.

Om operationen

Den internationale maritime operation, kaldet RECLIB, vil være under dansk ledelse, men er underlagt OPCW’s overordnede koordination. Finland bidrager ligeledes med stabsofficerer til den maritime operation, hvor der også forventes deltagelse fra yderligere lande.

De civile dele af operationen finansieres af bl.a. USA, Storbritannien, Tyskland.

Det danske bidrag består af følgende hovedbestanddele:

  • Et civilt transportskib fra ARK-projektet, der vil transportere containerne med de kemiske stoffer. Det er samme type skib – muligvis det samme skib – som blev brugt til at transportere kemiske våben ud af Syrien.
  • En maritim eskorteenhed fra Søværnet, der vil sikre det civile transportskib og være platform for stab og støtteelementer, herunder en helikopter.
  • En føringsstab, der leder operationen.
  • En række støtteelementer, som bl.a. består af bidrag fra SKAT og Beredskabsstyrelsen samt et specialoperationsstyrkebidrag.

Hurtig beslutning i Folketinget

Beslutningsforslaget skal førstebehandles i Folketinget onsdag den 17. august kl. 10 og anden- og færdigbehandles fredag den 19. august kl. 10.

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:

”Danmark vil endnu en gang udvise internationalt ansvar ved at bidrage meget konkret til de internationale bestræbelser på at mindske udbredelsen af kemiske våben i verden. Vi håber derfor på en så bred opbakning fra Folketinget som muligt til denne vigtige operation.”

”De kemiske stoffer må ikke falde i hænderne på ekstremistiske grupper, der befinder sig i landet, herunder ISIL, der tidligere har eksperimenteret med anvendelse af kemiske våben. Derfor er det vigtigt, at vi sammen med en række andre lande hjælper den FN-støttede libyske samlingsregering med at bortskaffe de kemiske våbenrester, sådan som FN’s Sikkerhedsråds resolution 2298 også sidste måned opfordrede det internationale samfund til.”

”Dansk diplomati og Forsvaret har de seneste måneder sammen med vores internationale samarbejdspartnere arbejdet på at forberede operationen, som Danmark skal varetage den operative ledelse og gennemførelse af.”

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

"Jeg er meget tilfreds med, at forsvaret igen sætter sig i spidsen for en operation, der støtter det internationale samfund og reducerer udbredelsen af kemiske våben. Det er en kompleks operation, som trækker på mange kapaciteter på tværs af forsvaret og en række andre styrelser som f.eks. Beredskabsstyrelsen og SKAT, der bidrager med en containerscanner. Der er stor vilje til at gøre en ekstraordinær indsats for fred og sikkerhed blandt vores soldater samt Beredskabsstyrelsens og SKAT’s udsendte. Det skylder vi dem tak for.”