Gå til hovedindhold

Mobile menu

JOB:
CISU søger en engageret barselsvikar til forvaltning af vores puljer

Annoncør

CISU - Civilsamfund i Udvikling

Ansøgningsfrist

Torsdag, 19. april 2018 - 9:00


 

Forvaltningskonsulent til CISU - Civilsamfund i Udvikling (barselsvikariat)

 

 

Ansættelse: Ansættelse på 37 timer om ugen med start den 1. juni 2018. Stillingen er tidsbegrænset indtil den 31. december 2018, med mulighed for forlængelse når barselsorloven er endelig aftalt.

Ansættelsesvilkår: Løn- og arbejdsvilkår som konsulent i henhold til CISUs lokale overenskomst (se hjemmesiden).

Arbejdssted: CISUs sekretariat på Klosterport 4X, 3. sal i Aarhus

Ansøgning: En ansøgning på 1-2 sider indsendes sammen med dit CV på mail senest torsdag den 19. april 2018 kl. 9 til [email protected]

Ansættelsessamtaler: Onsdag den 25. april 2018 i Aarhus

Yderligere oplysninger: Sekretariatsleder Erik Vithner, tlf.: 6915 1974. Forvaltningskonsulenter Solveig Nielsen, tlf.: 6915 1969 eller Iben W. Rasmussen, tlf.: 6915 1961.

 

 

CISU søger en engageret barselsvikar til forvaltning af vores puljer

 

Kunne du tænke dig at bruge dine forvaltningsmæssige og kommunikative kompetencer og erfaring til gavn for de folkelige danske u-landsorganisationer og deres indsatser for en mere retfærdig verden?

 

Kunne du tænke dig at arbejde i sekretariatet for en sammenslutning af næsten 300 danske medlemsorganisationer, med 26 ansatte og en omsætning på omkring 200 mio. kr. om året?

 

Gennem rådgivning, kurser, puljeforvaltning og kommunikation understøtter CISU udvikling af medlemsorganisationernes faglige kompetencer for at styrke ligeværdige partnerskaber og fremme gensidig bidrag mellem de danske organisationer og deres partnere i udviklingslande.

 

CISU forvalter en række puljer finansieret af Udenrigsministeriet: Civilsamfundspuljen (almene civilsamfundsindsatser i udviklingslande), Puljen for Klima og Miljø (civilsamfundsindsatser med fokus på klima og miljø), Naboskabspuljen (civilsamfundsindsatser i naboskabsregionen i Østeuropa), Danish Emergency Relief Fund (humanitære indsatser) samt Oplysningspuljen (en mindre pulje til danske oplysningsindsatser). CISU er derudover ledende organisation i en EU-finansieret europæisk oplysningspulje om FN's Verdensmål.

 

Opgaver

Vi har behov for en medarbejder, der sammen med de nuværende forvaltningskonsulenter kan fastholde og gerne udvikle vores daglige forvaltning, samt varetage andre administrative og kommunikative opgaver relateret til puljerne. Dette indbefatter:

 

Behandling af ansøgninger

 • Screene og registrere ansøgninger til puljerne samt deres budgetter
 • Videresende ansøgninger til bevillingssystemet og understøtte deres arbejde
 • Registrere og udsende svar til ansøgere efter bevillingsproces
 • Udarbejde kontrakter, indtaste deadlines, budgetter osv. i database for godkendte bevillinger

 

Kommunikation

 • Rådgive ansøgere og bevillingshavere om forvaltning og administration af bevillinger fra puljerne
 • Vedligeholde og opdatere CISUs hjemmesider om puljerne
 • Afholde kurser om forvaltning af bevillinger og regnskabsaflæggelse

 

Monitorering af bevilgede indsatser

 • Følge op på deadlines for bevillingshavere
 • Vurdere anmodninger om budgetændringer fra bevillingshavere
 • Gennemgå projekt- og organisationsregnskaber
 • Godkende udbetalingsanmodninger fra bevillingshavere
 • Tilrettelægge og gennemføre forvaltningsmæssige og finansielle tilsyn i Danmark og hos partnere/projekter i u-lande

 

Generel monitorering

 • Løbende monitorering og likviditetsstyring af den samlede bevillingsramme for puljerne
 • Opsamling på bevillingsrunder herunder deltagelse i møder med bevillingssystem og bestyrelse samt et årligt stakeholdermøde for ansøgere/bevillingshavere
 • Informere Bestyrelsen og dens puljegruppe samt Udenrigsministeriet og CISUs årlige generalforsamling om forbruget og udviklingen i puljerne

 

Udvikling

 • Videreudvikle eksisterende forvaltningsmæssige og administrative rutiner og procedurer
 • Bidrage til udformning og løbende justering af retningslinjer, procedurer og formater for puljerne

 

Andre opgaver kan komme på tale afhængig af dine konkrete kvalifikationer. Hvor det er relevant, vil der være tale om deltagelse i tværgående opgaver i sekretariatet.

 

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du har:

 • En relevant uddannelsesbaggrund i forvaltning og administration, eller flere års dokumenteret arbejdserfaring fra tilsvarende funktion
 • Administrativt overblik og kan bevare det i en presset situation
 • Kendskab til vurdering af projektregnskaber og -budgetter
 • Erfaring med at arbejde i databaser
 • Behersker engelsk i skrift og tale
 • Lyst til at arbejde med folkeligt baserede foreninger og udviklingsbistand

 

Det vil være dejligt, hvis du også:

 • Kan kommunikere tydeligt i skrift og tale
 • Har erfaring med undervisning og facilitering
 • Er systematisk, tålmodig og har personlig gennemslagskraft
 • Har arbejdet med udvikling af forvaltningsmæssige procedurer og formater
 • Har kendskab til udviklingssamarbejde og Danidas Civilsamfundspolitik og/eller har personlige erfaring med u-lande

 

Vi tilbyder

 • Et spændende og udfordrende job på et travlt sekretariat med mange fagligt spændende og udfordrende opgaver.
 • En rar, sjov og uformel arbejdsplads med fokus på høj medarbejderinddragelse, stærk faglighed og transparente processer og arbejdsgange.

Der vil være rejsedage til København, og der kan muligvis forekomme nogle rejsedage til udlandet i perioden.

 

Mangfoldighed: Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

 

 

Skriv venligst at du har set jobopslaget på Globalnyt.