Gå til hovedindhold

Mobile menu

JOB:
CISU søger Forvaltningskonsulent med stærke finansielle kompetencer

Annoncør

CISU

Ansøgningsfrist

Mandag, 23. oktober 2017 - 12:00

 

 
 

Forvaltningskonsulent med stærke finansielle kompetencer til CISU - Civilsamfund i Udvikling

Ansættelse: Ansættelse på 37 timer om ugen med start den 1.december 2017.

Ansættelsesvilkår: Løn- og arbejdsvilkår som konsulent iht. CISUs lokale overenskomst (se hjemmesiden)

Arbejdssted: CISUs sekretariat i Klosterport 4x i Aarhus

Ansøgning: En ansøgning på 1-2 sider indsendes sammen med dit CV på mail senest mandag den 23.oktober 2017 kl. 12.00 til [email protected] mærket "forvalter"

Ansættelsessamtaler: Den 27. oktober 2017 i Aarhus

Yderligere oplysninger: [email protected] eller telefon 86120342

CISU søger en engageret forvaltningskonsulent med stærke finansielle kompetencer pga. en større opgaveportefølje for CISU.

 

Kunne du tænke dig at bruge dine forvaltningsmæssige og finansielle kompetencer og erfaring til gavn for danske organisationer og deres indsatser for en mere retfærdig verden sammen med partnere i udviklingslande.

 

Kunne du tænke dig at arbejde på et sekretariat i Aarhus for en sammenslutning af 280 danske medlemsorganisationer, 21 ansatte og en omsætning på omkring 200 mio. kr. om året?

 

CISU leverer i dag kapacitetsydelser og forvalter en række puljer finansieret af Udenrigsministeriet: Civilsamfundspuljen (almene civilsamfundsindsatser i udviklingslande), Puljen for Klima og Miljø (civilsamfundsindsatser med fokus på klima- og miljø), Naboskabspuljen (dækkende naboskabsregion i Østeuropa), Danish Emergency Relief Fund (støtte til humanitære indsatser), samt Oplysningspuljen (en mindre pulje til danske oplysningsindsatser). Fra december 2017 vil EU endvidere finansiere en europæisk oplysningspulje om FN's Verdensmål, hvor CISU har rollen som den ledende organisation.

 

På den baggrund oplever vi en spændende og udfordrende udvikling i opgaver, kompleksitet og omsætning. Vi søger en medarbejder, der brænder for at tage del i den udvikling.

 

Vi har behov for en medarbejder, der - sammen med vores nuværende forvaltningskonsulenter, vores bogholderi, administration og controller - kan udføre og gerne udvikle vores daglige forvaltning og finansielle styring med høj kvalitet.

 

Opgaverne vil kunne omfatte:

Generel forvaltning og administration af puljerne i tæt samarbejde med de andre forvaltningskonsulenter - samt med sekretariatets forskellige puljegrupper. Det kan eksempelvis indbefatte:

 

Kommunikation

 • Telefonisk, skriftlig og personlig rådgivning og vejledning om forvaltningsmæssige og administrative forhold overfor ansøgere og bevillingshavere
 • Vedligeholdelse og opdatering af CISU's hjemmesider om puljerne
 • Afholdelse af relevante møder, workshops og kurser om forvaltningsmæssige og regnskabsmæssige forhold

 

Behandling af ansøgninger

 • Modtage, screene og videresende ansøgninger og budgetter til bevillingssystem.
 • Registrere og udsende svar til ansøgere efter bevillingsproces og klargøre kontrakter
 • Understøtte bevillingskonsulenter og bevillingsudvalg
 • Indtastning af deadlines, budgetter etc. i database

 

Monitorering af bevilgede indsatser

 • Opfølgning på rapporteringsdeadlines
 • Vurdering og indstilling af ønskede budgetændringer
 • Modtagelse og gennemgang af regnskaber
 • Godkendelse af udbetalingsanmodninger

 

Generel monitorering

 • Løbende monitorering af den samlede bevillingsramme og udarbejdelse af oversigter
 • Deltagelse i monitorering af bevillingsrunder herunder rundemøder, ”faglige dage” med bevillingssystemer og bestyrelse, samt et årligt stakeholdermøde for ansøgere/bevillingshavere.
 • Deltagelse i informations- og statusopdatering for Bestyrelsen og dens puljegruppe samt til Danida og CISU's årlige generalforsamling

 

Tilsyn

 • Deltage i - og understøtte - CISU's forvaltningsmæssige og finansielle tilsyn med alle typer af bevillinger i CISUs puljer.
 • Deltage i tilrettelæggelsen af tilsynsopgaver og -rejser og gennemføre finansielle tilsyn i Danmark og hos partnere / projekter i udviklingslande

 

Udvikling

 • Deltage i videreudvikling af eksisterende forvaltningsmæssige og administrative rutiner og procedurer og beskrivelsen af disse.
 • Bidrage til udformning og løbende justering af retningslinjer, procedurer og formater for puljerne samt CISUs online ansøgningsmodul.

 

Administrative og finansielle opgaver i samarbejde med vores administration, bogholder og controller - samt med sekretariatets forskellige puljegrupper. Det kan eksempelvis indbefatte:

 

Finansiel styring

 • Budgettering og budgetopfølgning
 • Likviditetsstyring

 

Finansiel rapportering

 • Rapportering og regnskabsaflæggelse
 • Tilrettelæggelse af bogholderi og eventuelt bogføring

 

Procedurer

 • Databasehåndtering og udvikling
 • Procedurebeskrivelser

 

Ovenstående er en bruttoliste. Hvilke opgaver vil være afhængige af dine konkrete kvalifikationer i kombination med sekretariatets andre kompetencer. Hvor det er relevant, vil der være tale om deltagelse i tværgående opgaver i sekretariatet herunder deltagelse i tematiske grupper.

 

Kvalifikationer:

Vi lægger vægt på, at du har en relevant uddannelsesbaggrund og desuden at du har kendskab til og erfaring med:

 • Forvaltning og administration
 • Finansiel styring, bogføring og regnskabsaflæggelse
 • Vurdering af projektregnskaber og -budgetter
 • Arbejde i databaser

og at du

 • Behersker MS Office programmer - særligt anvendelse af Excel
 • Behersker (også formelt) engelsk i skrift og tale
 • Har et administrativt overblik og kan bevare det i en presset situation
 • Lyst til at arbejde med folkeligt baserede organisationer og udviklingssamarbejde

 

Det vil være dejligt, hvis du også:

 • Har kendskab til EU projekter og administration af disse
 • Kan kommunikere tydeligt i skrift og tale
 • Har erfaring med undervisning og facilitering
 • Har arbejdet med udvikling af forvaltningsmæssige procedurer og formater
 • Har kendskab til udviklingssamarbejde og Danidas Civilsamfundspolitik og/eller personlige erfaring med arbejde med eller i udviklingslande
 • Er systematisk, tålmodig og har personlig gennemslagskraft

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job på et travlt sekretariat med mange fagligt spændende og udfordrende opgaver
 • En rar, sjov og uformel arbejdsplads med fokus på høj medarbejderinddragelse, stærk faglighed og transparente processer og arbejdsgange
 • Der vil være rejsedage til København, og der kan forekomme rejsedage til udlandet.

Mangfoldighed: Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.