Gå til hovedindhold

Mobile menu

Danida Market Development Partnerships 2017 er skudt i gang

Med et 50 procent større budget, lancerer Danida nu anden runde af erhvervsinstrumentet Danida Market Development Partnerships.  Instrumentet støtter kommercielle projekter, der bidrager til opnåelse af FNs verdensmål. Krumtappen, nu som i 2016, er en virksomhed og en NGO forenet omkring en rentable idé. 
Familielandbrug i Gilgil, Kenya

Familielandbrug i Gilgil, Kenya

C BY Kate Holt/AusAid

Den grundlæggende orientering i DMDP 2017 er ligesom i fjor klart kommercielt og de projekter, der vil kvalificere sig til DMDP støtte i år, vil først og fremmest være dem, der kan præsentere et overbevisende forretningscase målt i termer af rentabilitet, vækst og lokal jobskabelse. Projekternes kommercielle motor skal styrker opnåelse af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, dog med en eksplicit prioritering af SDG 8 ”Gode jobs og økonomisk vækst”.

Med andre ord, der skal skabes lokal vækst, lokale jobs og lokal fremgang. Eller, som beskrevet i DMDP Guidelines (June 2017), er målsætningen ”to support commercially oriented partnerships for sustainable market development in developing countries that contribute to the achievement of the SDGs with participation from civil society organisations, private business, academia, public institutions” (side 2)

Forskellige fugle i samme bur

Og det er netop denne såkaldte ”multistakeholder” tilgang, der sigter efter at bringe partnere med meget forskellige selvopfattelser, succeskriterier og historier sammen. Forskelligheden ses som et af programmets aktuelle styrker, nemlig, at de kommercielle og ikke-kommercielle tilgange kan supplere hinanden og derved sikre økonomisk rentable projekter, der samtidig er socialt forankret og bæredygtige.

Men, samtidig kan der være samarbejdsrisici forbundet med denne tilgang. Så i en erkendelse af, at DMDP konstellationen anbringer forskellige fugle i samme bur, lægger Danida især vægt på kvaliteten af forholdet imellem ansøgningens nøgleparterne: er forholdet robust, troværdigt og eventuelt baseret på dokumenteret tidligere samarbejde?

Danida anvender også en forsigtig hånd-i-hånd tilgang, idet de vindende konsortier bliver opfordret til at lave selve projektudviklingen (i forløbets Fase 2, efter aflevering af ”Concept Note” (projektidé) med før implementering) i tæt samarbejde med Danida og med de andre vindende projekter, en praksis der har været igangværende i foråret 2016 for holdet af DMDP projekter valgt i 2016.

Danidas støtte skal være den nødvendig ingrediens

Magtpåliggende for Danida er det, at de projekter som støttes, ikke ville have fundet sted af egen drift. Med andre ord, ved brug af danske udviklingsmidler til støtte af erhvervsaktiviteter, er det afgørende af påvise, at virksomheden ikke allerede ville have foretaget investeringen, hvis ikke Danida var trådt til. Projektets evne til at demonstrere dette princip om såkaldt ”additionality” er derfor afgørende.
Men, hvad er forholdet mellem DMDP pilotrunden i 2016 og den aktuelle runde?

Projekterne fra DMDP 2016

Interessen for DMDP pilotrunden i 2016 var stor. Og konkurrencen hård. Af de i alt 53 modtagne ansøgninger, valgte Danida 5 til den videre projektudvikling.

De vindende projekter, der efter sommerferien 2017 påbegynder implementeringen i Kenya (2 projekter), Etiopien, Myanmar og Nigeria, spænder indholdsmæssigt vidt: fra introduktion af næringsrige mejeriprodukter i samarbejde med lokale mejerier i Etiopien til effektivisering af tøjfabrikkerne og en forbedret social dialog i beklædningsindustrien i Myanmar.

Idéerne er mange. Og parterne ligeså: deltagende danske virksomheder inkluderer Bestseller, Arla, Christian Hansen A/S og Vestas ligesom deltagende danske NGO’er inkluderer VedvarendeEnergi, Care Danmark, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Læs også Globalnyts serie om de vindende projekter i DMDP pilotrunden her

Er der forskel på DMDP 2016 og DMDP 2017?

Om end principperne bag DMDP i 2016 og 2017 er uændret, er der sket nogle ændringer, herunder i de opstilling af kriterier til vurdering af projektidéen:

screen_shot_2017-06-04_at_00.11.39.png

-->

Tidsramme for DMDP 2017

Danida slår følgende tidsramme op for DMDP 2017 runden:

Submission of Concept Notes - 15 September 2017

Response letters to applicants - 3 November 2017

Interview best qualifying consortia - 8 – 17 Nov 2017

Letters inviting winning consortia to develop full Project Proposal             -28 November 2017

Start-up meeting with invited partner consortia - 5 December 2017

First consortia field trips - January 2018

Submission of draft full Project Proposal - End April 2018

Appraisal of draft full Project Proposal - May (first half) 2018

Submission of final full Project Proposal - Early June 2018

Assessment and approval - Late June 2018

Project start - From July 2018

Relevante projektdokumenter på Danidas hjemmeside tilgængelige her