Gå til hovedindhold

Mobile menu

Danmark lancerer ny verdensmålsfond

Regeringen, Investeringsfonden for Udviklinglande (IFU) og seks danske pensionsselskaber har etableret en ny stor fond, der ved hjælp af private investeringer skal bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål i udviklingslandene og fremme salget af dansk know-how og teknologi. Det foreløbige kapitaltilsagn er på 4,1 mia. kroner, og forventningen er, at fonden vil tilvejebringe investeringer for op mod 30 mia. kroner i fortrinsvist Afrika og Asien.

Regeringen og de seks pensionskasser PFA, PKA, PensionDanmark, ATP, JØP/DIP og PenSam, har sammen med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) lanceret den såkaldte Danish SDG Investment Fund (Verdensmålsfonden).

Underskrivelsesceremonien fandt sted i FN-byen med UNDP’s nordiske afdeling som vært.


Målet med den nye fond er at løfte opgaven med at løse de globale udfordringer og imødekomme verdensmålene frem mod 2030 ved at mobilisere flere private investeringer til udviklingslandene.

Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V) understregede ved ceremonien, at hun håber, at den nye danske model vil inspirere andre lande:

"Verdensmålsfonden kan betyde nye, bæredygtige investeringer på helt op til 30 mia. kr. i verdens fattigste lande. Verdensmålsfonden er et konkret eksempel på paradigmeskiftet i dansk udviklingssamarbejde - vi kan ikke indfri verdensmålene og løfte mennesker ud af fattigdom uden private investeringer. De danske pensionsselskabers deltagelse i verdensmålsfonden viser stort lederskab og globalt ansvar. Den private sektors potentiale i udviklingslandene er enorm og kan resultere i jobs, uddannelse og et bedre liv for mange mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Jeg er enormt glad for aftalen.”

Den nye verdensmålsfond har i første omgang et kapitaltilsagn på 4,1 milliader kroner, hvoraf pensionsselskaberne bidrager med 2,4 milliarder kroner og IFU og staten med 1,65 milliarder kroner og en privat investor, Navest, med 80 millioner kroner.

”Vi kan investere i 150 udviklingslande, men forventer at den geografiske fordeling nok vil ligge mellem 30-40 procent i Afrika, 30-40 procent i Asien, 10-15 procent i Latin Amerika og så er der også lande i Europa og Nordafrika vi kan investere i,” udtalte Tommy Thomsen, CEO for IFU.

Finansieringen er baseret på en 60/40 fordeling af kapitalen mellem henholdsvis de private investorer, og IFU og staten. Investeringerne skal understøtte strategiske sektorer i udviklingslandene og være med til at forme bæredygtige selskaber, der kan være med til at løfte de sociale og økonomiske udfordringer i investeringslandene. Samtidig skal investeringerne medvirke til at fremme eksporten af dansk teknologi og know-how, hvor i blandt grøn energi, landbrug og fødevare samt finansielle sektorer blev særligt fremhævet under mødet.

”Der er stor vækst og et stort investeringsbehov i en række udviklingslande. Ved at indgå i verdensmålsfonden kan vi lave investeringer, der ellers er svært tilgængelige og har et godt afkastpotentiale. Samtidig bidrager de til at opnå FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Partnerskabet med den danske regering, IFU og pensionsinvestorerne sikrer stærke kompetencer og en ordentlighed bag investeringerne i de ofte mindre udviklede markeder i udviklingslandene. Vores forventning er således, at fonden vil lave gode investeringer – både i forhold til afkast og impact,” udtaler koncernfinansdirektør i PFA Anders Damgaard.

Verdensmålsfonden skal drives på markedsmæssige vilkår, og skal sikre investorerne et solidt afkast. Forventningerne til det årligt afkast er på 10-12 procent.

Fonden skal forvaltes af IFU, som skal mobilisere privat kapital til selskaber i udviklingslande, og forventingen er at tilvejebringe op mod 30 milliarder kroner i kapital.

”Alle er enige om, at der er brug for privat kapital, hvis vi skal lykkes med at realisere verdensmålene i udviklingslandene, og derfor er vi meget tilfredse med, at vi med Danish SDG Investment Fund både kan skabe afkast til investorerne og bedre vilkår for mennesker i udviklingslande,” siger Tommy Thomsen, CEO i IFU.

---

Bliv klogere på de nye danske milliardfonde
 
Få meget mere at vide om den nye ’Danish SDG Investment Fund’ og den Afrika Infrastrukturfond, A.P. Møller stiftede sidste år, ved et offentligt møde den 12. juni i Ingeniørernes Hus.
 
Så skete det: Torsdag den 7. juni underskrev seks pensionskasser og Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU) en aftale om den Verdensmålfond, regeringen annoncerede i 2016, og som nu har fået sit officielle navn: ’Danish SDG Investment Fund’. Allerede tirsdag den 12. juni er der mulighed for at høre meget mere, både om den helt nye målfond og om Afrika Infrastrukturfonden.
 
Tilmelding til mødet kan ske helt frem til dagen før, mandag den 11. juni.