Gå til hovedindhold

Mobile menu

Danmark til første eksamen om verdensmålene

I juli fremlægges det første gennemsyn af, hvor langt Danmark er med at opfylde FNs 17 verdensmål (dagsorden 2030). Fremlæggelsen sker i New York. IDA Global Development (Ulandsfagligt Selskab) inviterer til generalprøve, hvor resultatet af rapporten præsenteres

Tid

Tirsdag, 27. juni 2017 -
17:00 til 19:30

Sted

IDA Mødecenter, Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, havnefronten, København V

ARRANGØR: IDA GLOBAL DEVELOPMENT

Arrangementsnummer: 32 36 10 

Tilmelding senest d. 26. juni inden midnat på 

https://universe.ida.dk/bruger/login/?proceedurl=https://mit.ida.dk/sign...

Resultatet af det første danske frivillige nationale gennemsyn af udviklingsmålene - VNR-rapporten (Voluntary National Review Report) vil blive præsenteret til FNs High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) i New York i juli.

Rapporten er blevet til under lederskab af Finansministeriet i samarbejde med Udenrigsministeriet. Mange organisationer, institutioner og enkeltpersoner har bidraget.

Rapporten forholder sig til den danske målopfyldelse på hjemme- og udviklingsfronten, internationalt og på tværs af de 17 udviklingsmål – på linje med ideerne bag FN generalforsamlingsvedtagelse (A/RES/70/1) ”Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” i 2015.

Meget har været og bliver stadig diskuteret i forbindelse med udviklingsmålene og deres rapportering.

Kan man vælge eller vrage – eller hænger målene uløseligt sammen? Har Danmark opfyldt målene på forhånd og behøver derfor ikke at bekymre sig yderligere – eller er der altid plads til at gøre det bedre?

Skal man kigge på tendenser snarere end absolutte tal? Hvordan måler man overhovedet, hvor vi er og bevæger os hen?

Disse og mange andre spørgsmål vil der være lejlighed til at stille og diskutere på mødet, hvor vi har kaldt Finansministeriet, Udenrigsministeriet og Danmarks Statistik sammen til en fyraftensdebat.

Hvad går de 17 verdensmål konkret ud på?

Se http://www.verdensmaalene.dk

Program:

  • Overordnet præsentation af rapporten, processen bag og hvordan, der fremadrettet vil blive fulgt op plus spørgsmål og svar – Finansministeriet ved Toke Lago von Kappelgaard (Head of Section) + tbc
  • Præsentation af de udviklingspolitiske aspekter af rapporten plus spørgsmål og svar – Udenrigsministeriet ved Rebecca Anna Reichherzer, fuldmægtig i kontoret for udviklingspolitik og -finansiering
  • Diskussion med salen
  • Præsentation af de måletekniske udfordringer og løsninger mht SDG rapportering plus spørgsmål og svar - Danmarks statistik ved Niels Ploug, Direktør - personstatistik/Director Social Statistics
  • Netværksbuffet