Gå til hovedindhold

Mobile menu

Danmission får ny kommunikationschef

PR- og kirkemennesket Michael Trinskjær, Bagsværd i København, er ny kommunikationschef i det store missionselskab med udpræget u-landsprofil.

simple

Michael Trinskjær


Danmission

Han afløser Charlotte Dyhr på posten - mere om hende på 

https://globalnyt.dk/content/ny-kommunikationschef-i-danmission 

Som ny chef for kommunikationsafdelingen i domicilet i Hellerup er den 51-årige kommunikationsmand fra første dag optaget af, hvordan han kan hjælpe med at udbrede kendskabet til Danmissions arbejde.

”Vi er hverken Folkekirkens Nødhjælp eller Røde Kors. Men det arbejde, vi gør, er mindst ligeså værdifuldt, og det skal man turde prale af", siger Michael Trinskjær i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Som frivillig skal man kunne identificere sig med det overordnede arbejde for kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse ude i verden - samtidig med, at der skal være en rolle herhjemme, som passer til det menneske, den enkelte frivillige er.”

Det handler for Michael Trinskjær med andre ord om at få bundet ude og hjemme endnu bedre sammen og skabe stolthed blandt de frivillige. En stolthed, der vil smitte af i de frivilliges netværk og styrke Danmission i konkurrencen med andre velgørende organisationer om de frivillige kræfter og privatindsamlede midler, hedder det.

Fra Skovlunde Kirke over Honduras til Danmission

Som partner og direktør i PR- og kommunikationsbureauet Aspekta siden 2011 og før da i Trinskjær & Co (2004-2010) har han de seneste 13 år levet af at rådgive offentlige såvel som private virksomheder og organisationer i strategisk kommunikation.

Når han nu bliver ny kommunikationschef i en folkekirkeligt forankret organisation, trækker det tråde tilbage til hans opvækst i Skovlunde ved København, hvor begge hans forældre var engagerede i den lokale kirke. Et engagement, der smittede af på sønnen.

Selv sad Michael Trinskjær i menighedsrådet i Adventskirken i Vanløse fra 2000 til 2010.

Den internationale linje i Danmissions organisation er heller ikke fremmed for den nye kommunikationschef, der forud for sine universitetsstudier rejste til Honduras for at yde frivilligt socialt arbejde i et af Mellemamerikas fattigste lande.

Blandt børnene i en institution lærte han sig at tale spansk og tolkede siden for amerikanske læger og tandlæger på flere af det voldsramte lands interimistiske hospitaler.

Trinskjær har desuden en fortid som international konsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 1992-1996 og sekretariatsleder i Landsforeningen Natur og Ungdom 1997-1999.

Han blev færdig som cand.comm. i 1994 fra RUC.

Base i Bagsværd

Hustruen Lisbeth Trinskjær er forstander på Ubberup Højskole, formand for Folkehøjskolernes Forening og KFUK’s Sociale Arbejde. Se også http://www.ffd.dk/information/aktuelt/2014/ny-formand

Parret har tre døtre på henholdsvis 12, 14 og 20 år. Familien bor i Bagsværd, en nordvestlig forstad til København, og undværer for tiden den ældste datter, der i år arbejder ved den danske kirke i Sydney i Australien.

Også på arbejdspladsen i Danmission på Strandagervej i det fashionable Hellerup er Trinskjær omgivet af kvinder. Han er chef for en kommunikationsafdeling med 12 ansatte, hvoraf de 10 er kvinder.

Han har fungeret som ekstern lektor i virksomhedskommunikation på Copenhagen Business School (CBS) og undervist i kommunikation og ledelse på Probana Business School.

Han har desuden løbende beklædt faglige og organisatoriske tillidsposter i både ind- og udland, hvilket har resulteret i et vidt forgrenet netværk blandt opinionsdannere og beslutningstagere på flere områder.

Aktuelt er han bl.a. bestyrelsesmedlem i Den Danske Diakonissestiftelse.