Gå til hovedindhold

Mobile menu

Debatmøde om de 17 verdensmål og menneskerettighederne

Tid

Torsdag, 25. januar 2018 - 17:30

Sted

Mellemfolkeligt Samvirke, Møderiet, Fælledvej 12, 2200 København N

Association for World Education (AWE) – Danmark inviterer til debatmøde: Hvordan virkeliggøres de 17 verdensmål og menneskerettighederne

Paneldeltagere:

 • Sille Stidsen, specialkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder
 • Helle Munk Ravnborg, seniorforsker ved DIIS, Forkvinde MS

Mødeledere:

 • Jørn Boye Nielsen (medlem af bestyrelsen) & RIKO
 • Rex O. Schade (medlem af bestyrelsen, UN Committee & UN rep./ECOSOC)

Vi har i AWE stillet dem flg. spørgsmål

 1. Hvordan virkeliggøres de 17 verdensmål.
 2. Hvad er forholdet mellem verdensmålene og menneskerettighederne (både de politiske & civile samt de sociale, kulturelle og økonomiske rettigheder)?
 3. Er menneskerettighederne en del af verdensmålene? Hvis de er – hvordan?
 4. Mener I at menneskerettigheder føles som universelle i ikke-vestlige samfund, og er verdensmålene mere universelle bl.a. fordi alle ulande har været med i beslutningsdannelsen?
 5. Fortæl om den danske regerings holdning til verdensmålene?
 6. Hvad kan NGO’erne gøre for at virkeliggøre verdensmålene?  

Tilmelding: senest 15 januar 2018 til [email protected]

Baggrund for AWE’s møde om verdensmålene og menneskerettigheder

Vi har i AWE deltaget i det fælles udspil som CISU og Dansk Institut for Menneskerettighederne har sat i værk (8 Marts 2017), med fokus på spørgsmålet ’Where are Human Rights in the Sustainable Development Goals?’. 

For at hjælpe NGO’er på vej har (DIfM) etableret en database, en art Menneskerettighedsguide til Verdensmålene: med hele feltet af vigtigste menneskerettigheder og standarder. Sille Stidsen er hoveraktør i dette projekt. Læs mere her

Om AWE - Association for World Education

AWE er en dansk og global NGO og netværks-civilsamfundsorganisation, etableret i 1970’erne.

AWE er en organisation der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og kulturmøder.

AWE har siden 2000 arbejdet med de bæredygtige principper og siden 2013 med FN’s Verdensmål, de såkaldte SDG’er (Sustainable Development Goals, officielt vedtage i FN, 23.9.2015).

Vi har deltaget i internationalt teams i vor internationale medlemsorganisation, AWE og i FN om bæredygtigheds målene.

Vi har i AWE’s globale FN gruppe arbejdet med 4 områder, som fra 2014 var NGO’ernes prioritet:

 • Bæredygtighed
 • Afskaffelse af fattigdommen
 • Menneskerettighedsundervisning
 • Klimaspørgsmål

Det er vigtigt at vi arbejder for at få verdensmålenes implementering højt op på dagsordenen i samfundet – det må være en opgave for NGO’s og hele civilsamfundet. Vi må lægge et pres på regering og folketing.

AWE på Facebook

AWE UN Information på Facebook