Gå til hovedindhold

Mobile menu

Diplomuddannelse i inter-kulturelle relationer på Zanzibar

Det inter-religiøse center på Zanzibar (ZANZIC) har netop lanceret en diplomuddannelse i interkulturelle relationer. I samarbejde med Tumaini University i Dar es Saalam, vil ZANZIC uddanne unge fra Tanzania i at arbejde i sammenhænge, hvor flere kulturer mødes.
Fem af de første studerende på diplomuddannelsen i interkulturelle relationer.

Fem af de første studerende på diplomuddannelsen i interkulturelle relationer.

Nik Bredholt

Ligesom i mange andre afrikanske lande så opstår konflikter på Zanzibar og i Tanzania i almindelighed på grund af forskellige kulturer, der har modstridende interesser, men som af omstændighederne er tvunget til at leve sammen og dele et fælles rum. 

Hvis den situation ikke er godt forvaltet kan det føre til vold. Men hvis situationen derimod er godt håndteret, kan disse konflikter føre til gensidigt udbytte for de stridende parter. 

Det nye diplom i interkulturelle relationer sigter mod at uddanne enkelt personer, så de positivt kan arbejde med interkulturelle møder, med henblik på at minimerer muligheden for vold, og åbne døren for gensidige fordele.

Diplomet omfatter fag som kulturhistorie, kulturmøde, etik, kommunikation, computer, udvikling, globalisering, religion, og der er også en praktisk del på andet år, hvor de studerende skal i praktik i en organisation, der arbejder med problemstillinger, som er relevante for studiet.

Vores håb er, at en kandidat med et Diplom i interkulturelle relationer kan bruge den opnåede viden i en bred vifte af aktiviteter, såsom at undersøgelse kulturelt relaterede modsætninger, arbejde i kulturelt betingede konflikter, forberede interventionsplaner ved hjælp af forskellige aktiviteter, der kan bringe folk sammen fra forskellige kulturer, og udfører enkle forskningsprojekter relateret til kultur. 

Vi håber, at denne form for viden, vil være særlig nyttig for religiøse institutioner, der arbejder i en multireligiøs eller multietnisk situation, NGO’er, der arbejder i et multikulturelt miljø, turistsektoren, som er helt afgørende for Zanzibars økonomi, investorer, der ønsker at investere med en kulturel sensitiv indstilling, og statslige institutioner.

To års uddannelse

Den nye diplomuddannelse er unik i sin art og tager to år. Foreløbig er der kun 11 studerende, som er startet, men al begyndelse er svær og vi vil hellere have få studerende nu i opstart fasen, end senere.

Udgangspunktet er, at uddannelsesniveauet generelt er meget lavt. Rigtig mange interesserede unge har vi været nødt til at afvise pga. dårlige afsluttende eksaminer i skolen, og spørgsmålet er, om et diplom, som en lille universitetsgrad, er at skyde for højt? 

Et certifikat som en et-årig uddannelse, der leder hen mod diplomet, kunne være en mulighed. Det vil tiden vise.

Danmission har i en årrække arbejdet med den Lutherske kirke i Tanzania for at styrke dialogen mellem kristne og muslimer. 

Det er et arbejde, der kræver dedikerede mennesker rundt i landet. Allerede nu er der mange fra hovedlandet, som har udtrykt interesse for at sende studerende til den nye uddannelse. 

Måske kan vi også på sigt få studerende fra Europa evt. Danmark. Den svære sameksistens mellem forskellige kulturer, er ikke kun et afrikansk fænomen, og måske kan vi i Europa lære noget af afrikanerne, som har lang erfaring med den slags.