Gå til hovedindhold

Mobile menu

DUF mister sine penge til at bistå unge i Mellemøsten og Nordafrika

Med et bevillingsafslag fra det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram må Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) afsøge andre veje for at støtte unge i Mellemøsten og Nordafrika. Det medfører nye vilkår for de mange dansk-arabiske partnerskaber, der er skabt, herunder KFUM-Spejdernes partnerskab i Tunesien. Også Mellemfolkeligt Samvirke rammes.

For første gang i 10 år modtager DUF ikke en bevilling fra Danidas Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram til at styrke unges deltagelse og indflydelse i Mellemøsten og Nordafrika. Det sker efter en politisk beslutning om at udsætte bistandsmidlerne for konkurrence mellem organisationerne.

Det medfører nye vilkår for dels de af DUFs medlemsorganisationer, som har partnerskaber i regionen, dels for DUFs tværpolitiske netværk mellem danske og egyptiske ungdomspolitikere og dels for DUFs arbejde med at uddanne dialogambassadører i Jordan, Egypten og Danmark.

DUF fik i 2016 ca. 13 millioner kr. til sine medlemsorganisationers arbejde med at engagere unge i Mellemøsten og Nordafrika.

Skuffet DUF-formand

I 2016 besluttede regeringen for første gang at sende midlerne  i det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram i udbud. DUF ansøgte om midler under temaet ”Youth participation and employment” i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Industri og Ulandssekretariatet under dansk fagbevægelse. 

Den 9. januar fik DUF meddelelsen om, at bevillingen går til en anden aktør.

"Udbudsprocessen har medført en prioritering, som er anderledes, end vi havde forventet og håbet. Vi har ellers oplevet stor politisk opbakning til DUFs internationale arbejde, men med konkurrenceudsættelsen er der ikke taget højde for at bevare den folkelige forankring af udviklingssamarbejdet, som er grundstenen i vores engagement," fortæller DUFs formand Kasper Sand Kjær.

Konsekvenser for DUFs medlemsorganisationer

"I DUF ønsker vi så vidt muligt fortsat at støtte det arbejde, som danske ungdomsorganisationer udfører i samarbejde med partnere i Mellemøsten og Nordafrika. Derfor undersøger vi lige nu alternativer muligheder for finansiering," uddyber Kasper Sand Kjær.

MENA Puljen, der støtter medlemsorganisationernes projekter i Mellemøsten og Nordafrika, er finansieret til og med marts 2017, men DUF ansøger netop nu om at få bevillingen forlænget.

Det er derfor stadig muligt at søge puljemidler som normalt ved ansøgningsrunderne i foråret. Herefter forventer DUF, at projekter i Mellemøsten og Nordafrika kan støttes over DUFs Projektpulje eller gennem anden finansiering.

Politisk opbakning til DUFs arbejde

"Jeg tror på, at den bedste måde at fremme demokrati og frihed på er gennem frivillige ungdomsorganisationers deltagelse i udviklingsprojekter."

Sådan sagde Venstres udenrigs- og u-landsordfører, Michael Aastrup Jensen i december 2016 om DUFs nye mulighed for at engagere ungdomsorganisationer i Østeuropa.

I dansk udviklingspolitik er unge og deltagelse af unge en mærkesag, som anerkendes både i strategien for det Dansk-Arabiske Partnerskabsprogram og i Danmarks nye udviklingspolitiske- og humanitære strategi. Også den nye udviklingsminister, Ulla Tørnæs (V), har udtalt, at unge er et helt centralt fokusområde for hende.

Der mangler derfor ikke politisk opbakning til det arbejde, DUF udfører i Mellemøsten og Nordafrika for at styrke unges deltagelse og indflydelse, og DUF er i positiv dialog med både Udenrigsministeriet og relevante folketingspolitikere om, hvorledes den fremtidige støtte kan sikres.

Fakta: DUFs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika

Med midler fra Udenrigsministeriet har DUF siden 2006 støttet partnerskaber mellem danske ungdomsorganisationer og ungdomsorganisationer i Mellemøsten og Nordafrika.

I disse projekter engagerer unge sig i demokrati- og udviklingssamarbejde og skaber forandringer i fællesskab.

Sideløbende administrerer DUF også selv projektet ”Dialogambassadørerne”, hvor unge arbejder for fredelig sameksistens via dialog, og det tværpolitiske netværk mellem danske og egyptiske ungdomspolitikere, der styrker unge egypteres arbejde med at opbygge demokratiske strukturer for unge i politik.

Udenrigsministeriets bevilling til DUFs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika dækker de første tre måneder af 2017. DUF undersøger mulighederne for en forlænget bevilling og anden fremtidig finansiering.

Den store service- og interesseorganisation DUF har 70 medlemsorganisationer indenfor børn og unge-arbejde med omkring 600.000 medlemmer.

Kilde: Seneste nyhedsbrev fra Dansk Ungdoms Fællesråd 18. januar 2017

Ærgerlig Tim Whyte

Generalsekretær Tim Whyte fra Mellemfolkeligt Samvirke ser afslaget som et ”eksistentielt spørgsmål” i forhold til, hvad ministeriet egentligt vil med den danske indsats i Mellemøsten.

”Den oprindelige tanke bag Det Arabiske Initiativ var at skabe samarbejder, øget forståelse og fællesskaber mellem Mellemøsten og Danmark – især i forhold til at støtte unge, der gerne ville lave om på deres samfund. Men jeg er i tvivl, om det stadig er målet for Danida,” siger Tim Whyte til netsitet altinget.

Her ender midlerne fremover

God regeringsførelse

Menneskerettigheder (40 mio. kr. årligt/5 år): Konsortium af Dignity - dansk institut mod tortur, Dansk Institut for Menneskerettigheder, Euromed, EMHRF og Danmission

Ligestilling (25 mio. kr. årligt/5 år): KVINFO med underleverandører (Kvinderådet, Danner, LGBT og Sex & samfund)

Medier (25 mio. kr. årligt/5 år): IMS (International Media Support)

Økonomiske muligheder

Arbejdsmarked (15 mio. kr. årligt/ 5 år): Konsortium bestående af Ulandssekretariatet og DI (Dansk Industri)

Jobs til unge (35 mio. årligt kr./ 5 år): Oxfam/ Ibis

Entreprenørskab og adgang til finansiering (20 mio. kr. årligt/5 år): Den Afrikanske Udviklingsbank

Dertil kommer støtte til Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (DEDI) i Kairo

Kilde: netsitet altinget