Gå til hovedindhold

Mobile menu

Dyresmuglerne slipper alt for let i Danmark

Kriminalitet med truede dyrearter er eksploderet, og mens vores nabolande har øget straframmen, er der ikke sket noget i Danmark, som risikerer at blive "dyresmuglernes paradis", mener WWF. 

WWF

Den danske strafferamme for alvorlig dyre-kriminalitet er blandt de allerlaveste i EU. Sverige har f.eks. en strafferamme på fire år, Tyskland har fem år og Holland har en strafferamme på seks år for alvorlig wildlife-kriminalitet.

Det skriver WWF i en pressemeddelelse mandag. 

Den danske strafferamme blev fastlagt helt tilbage i 1984. Siden er smugling af udryddelsestruede dyr eksploderet og handlen er nu en reel trussel for mange arters overlevelse i naturen.

Men dansk lovgivning – der skal beskytte de truede dyr – er blandt de slappeste i Europa. Samtidig har dansk politi ikke adgang til de samme avancerede metoder i kampen mod dyresmuglerne som landene omkring os.

WWF Verdensnaturfonden har på den baggrund fremlagt en wildlifecrime-pakke med krav om strengere straffe og bedre muligheder for politiet i kampen mod kriminelle, der smugler og sælger sjældne dyr.

Dyresmuglerens paradis

"Resten af Europa har svaret ved at øge straffene for såkaldt wildlifecrime. Men i Danmark sker ingenting, og vi er i dag blevet bundskraber i kampen mod de kriminelle netværk", siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Bo Øksnebjerg, som forsætter:  

"Dermed risikerer Danmark at ende som dyresmuglernes foretrukne paradis. Det må ikke ske. Derfor har vi fremlagt en wildlifecrime-pakke, der vil – hvis pakken gennemføres - betyde, at Danmark i stedet for en bundplacering kommer på niveau med vores nabolande i bekæmpelsen af organiseret dyresmugling"..

WWF Verdensnaturfonden foreslår konkret, at den danske strafferamme øges fra et til seks år. Det vil samtidig betyde, at politiet får nye og bedre arbejdsvilkår i efterforskning af alvorlig wildlife-kriminalitet.

Blandt andet vil dansk politi med en seks-årig strafferamme få adgang til telefonaflytning og beslaglæggelse af elektronisk post - efter Retsplejelovens regler herom. Reglerne foreskriver bl.a., at politiets ønske om telefonaflytning skal forelægges en dommer i hvert enkelt tilfælde.