Gå til hovedindhold

Mobile menu

Efter Danmarks jernhårde bistandshug: I Norge gik det helt anderledes

De to norske midterpartier Venstre (svarer til Radikale Venstre) og Kristelig Folkeparti, der er den borgerlige regerings parlamentariske grundlag i Oslo, er nået til et finanslovsforlig med regeringen om bl.a. næste års u-landshjælp. Og det adskiller sig nærmest totalt fra det blå finanslovsforlig herhjemme.

I budsjettavtalen mellom de norske midterpartiene og Høyre og Fremskrittspartiet tilbakeføres 2,5 milliarder kroner til bistand i utlandet. Informasjonsstøtten beholdes.

Det skriver det estimerede norske magasin, Bistandsaktuelt, mandag.

Kuttene til (besparelserne på) bistand som kanaliseres gjennom frivillige organisasjoner fjernes. Bevilgningene skal ligge på 1,9 milliarder kroner neste år.

Og den vanlige, langsiktige bistanden udsættes slet ikke for de omfattende besparelser, der var lagt op til.

Det skete efter tre uker med forhandlinger om statsbudsjettet for 2016, anfører Bistandsaktuelt, der udgives af Norad (det norske Danida), men er journalistisk fritstående.

“Jeg er glad for at vi har klart å få inn 2,5 milliarder kroner for verdens fattige. Dette er viktig på sikt for å kunne hindre migrasjon”, sa Hans Olav Syversen, KrFs finanspolitiske talsperson under presentasjonen av budsjettavtalen.

Venstres leder Trine Skei Grande gleder seg over at partiene nå er enige om å reversere mesteparten av det foreslåtte kuttet i bistanden til sivilsamfunnet i fattige land.

“Sivilsamfunnet spiller en helt avgjørende rolle i dette arbeidet, noe årets tildeling av Nobels fredspris også minner oss om. Norge er en stor bidragsyter til humanitære formål over hele verden, og med dette budsjettet vil vi fortsette å være det”, sier Skei Grande til magasinet.

Omdisponeringer annulleres

Regjeringen foreslo i oktober et samlet bistandsbudsjett for 2016 på 34,8 milliarder kroner. Humanitær bistand skulle økes til 4,3 milliarder kroner.

Samtidig ble kostnader til tiltak for flyktninger i Norge foreslått budsjettert til rekordhøye 7,3 milliarder kroner. For å få penge til dette skulle 4,2 milliarder kroner tas fra den vanlige, langsiktige bistanden. Men dette ville ikke regjeringens støttepartier gå med på.

Både Venstre og Kristelig Folkeparti var spesielt  kritisk til regjeringens forslag om å redusere bistanden som kanaliseres gjennom norske frivillige organisasjoner.

I forhandlingene har støttepartiene klart å forhindre det dramatiske kuttet i bevilgninger til frivillige og ideelle organisasjoner (også kalt "sivilsamfunn").

Bevilgning til disse organisasjonene blir nå økt med hele 1,3 milliarder kroner fra 670 millioner kroner (i regjeringens tilleggsnummer til budsjettet) til totalt 1,9 milliarder kroner.

“Dermed sikres det viktige arbeid som utføres av organisasjoner som Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, Plan, FOKUS, Digni, CARE og mange andre, sier Skei Grande til Bistandsaktuelt.

Andre ændringer:

 • Forskningsinnsats og faglig bistand styrkes med til sammen 220 millioner kr. i forhold til regjeringens forslag
 • FNs organisation for ligestilling UN Women  og "Kvinneprogrammet" får tilsammen 40 mlo. kr. mer
 • Klima- og skogprosjektet under klima- og miljødepartementet får tilbakeført 150 millioner kr.
 • Vedvarende energi får tilbake 200 mio. kr. av de 820 millioner som tidligere ble kuttet
 • Regionbevilgningen for Afrika økes med 110 millioner i forhold til regjeringens forslag
 • Regionbevilgningen til Latin-Amerika får tilbake 50 mio. kr.
 • FNs utviklingsprogram (UNDP) får redusert kuttene med 130 millioner kr.
 • Internasjonale miljøprosesser og bæredygtig utvikling får 170 millioner kr. mer enn opprinnelig foreslått
  Internasjonal landbruksforskning (CGIAR) styrkes med 80 millioner kr. i forhold til forslaget
 • Den såkalte overgangsbistanden, som skal dekke behov for gjenoppbygging og fredsbygging i land som har vært i konflikt, er tilbake med 200 millioner kr.

Forliket henter også inn tilsammen 370 mio. kr. ved at kutte (skære) i poster som regjeringen ville ha med i budsjettet. Nemlig:

 • 30 millioner kroner i støtte til tenketanker kuttes
 • Land på Balkan som er berettiget til bistand mister 50 millioner kr. i støtte
 • 100 millioner kr. til land i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) kuttes i forhold til regjeringens ønske
 • 25 millioner kr. til FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA kuttes.

Bistandsaktuelt består

Forslaget fra regjeringen om å fjerne støtte til informasjonsarbeid som drives av norske organisasjoner blir fjernet. Akkurat det samme skjedde ifjor. Det bevilges nå 91 millioner til dette formålet.

Bistandsaktuelt blir heller ikke “avviklet”, slik regjeringen foreslo. Avtalen slår fast at budsjettposten "sivilt samfunn drift", der fagbladet henter sin støtte, skal økes med 12 millioner kroner.

Både på facebook, twitter og i et opprop fra sentrale forskere og pressefolk er det blitt mobilisert av folk utenom redaksjonen for at Bistandsaktuelt skal kunne leve videre. Flere stortingspolitikere reagerte også spontant mot kuttforslaget da det kom i oktober.

“Infostøtten er viktig for å øke bevisstheten om hvilke utfordringer mennesker møter i ulike deler av verden. Publikasjoner som Bistandsaktuelt og FN-sambandets arbeid i skolen er viktig for å sikre en opplyst og saklig debatt om både internasjonale problemstillinger, og innretningen og nivået på bistanden Norge yter”, sier Skei Grande i en kommentar.

Fortjener honnør

Generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik, er veldig fornøyd med at hele bevilgningen til sivilt samfunn er tilbakeført.

“Jeg er ufattelig glad for at vår mobilisering førte fram. Politikerne fra Venstre og KrF har jobbet godt”, sier Lemvik.

Kirkens Nødhjelp er glad for at satsingen på bistand gjennom frivillige organisasjoner er reddet, men:

“Regjeringen har likevel laget et kutt i bistanden på 1,8 milliarder kroner samtidig som verden opplever den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Det er kortsiktig politikk og svekker Norges bidrag i kampen mot fattigdom”, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

FN-sambandet (forbundet) fornøjet

Læs videre på

http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2015/berget-langsiktig-bistand