Gå til hovedindhold

Mobile menu

Får en UNESCO Chair

For første gang i universitetets historie får en forsker på Københavns Universitet en UNESCO Chair. Under titlen 'UNESCO Chair' vil professor Helle Porsdam sætte fokus på kulturelle rettigheder som f.eks. retten til uddannelse, kultur og videnskab.

Helle Porsdam

Helle Porsdam


Københavns Universitet

"Hvis vi på globalt plan kan begynde at tale om kulturelle rettigheder for os allesammen, vil det være et stort skridt mod et mere fredeligt internationalt samfund", forklarer Helle Porsdam.

UNESCO-Chair programmet blev lanceret i 1992 og fremmer internationalt samarbejde mellem universiteter og netværk for at skabe fremragende forskning gennem videndeling og samarbejde.

Programmet støtter oprettelsen af UNESCO Chair-netværk inden for UNESCO’s kompetenceområder - dvs. uddannelse, natur- og samfundsvidenskab, kultur og kommunikation.

Læs mere på UNESCO’s hjemmeside.

Helle Porsdam er udnævnt til UNESCO Chair i ’ Cultural rights’ for en fire-årig periode. Kulturelle kernerettigheder som retten til uddannelse, kultur og videnskab er nævnt i såvel Verdenserklæringen om Menneskerettigheders artikel 26 & 27 som i artiklerne 13-15 i den Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder.

Helle Porsdam er ansat på det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Hun er uddannet cand.mag. i engelsk og idræt fra Københavns Universitet i 1983, Ph.D. i amerikanske studier fra Yale University i 1987 og Dr.phil. fra Syddansk Universitet i 1999.

Mere om hende på http://www.porsdam.dk/side3.html

Kulturelle rettigheder skaber gensidig forståelse

Med udgangspunkt i sin forskning vil Helle Porsdam arbejde for at udbrede forståelsen af kulturelle rettigheder i en global begrebsramme, der kan fremme inkluderende social og politisk udvikling og gensidig forståelse af kulturer.

Professsoren vil særligt beskæftige sig med kønsproblematikker, retten til videnskab samt forholdet mellem videnskab, samfund og politik.

Jacob Graff Nielsen, dekan på Det Juridiske Fakultet udtaler: "Med tildelingen af en UNESCO Chair i Cultural Rights får Helle Porsdam og fakultetet fornem anerkendelse samt en perspektivrig opgave med at promovere kulturelle rettigheder forsknings- og undervisningsmæssigt”.

Udnævnelsen markeres ved en begivenhed torsdag d. 14. september - se https://uniavisen.dk/event/official-launch-of-new-unesco-chair-in-cultur...