Gå til hovedindhold

Mobile menu

To forudsætninger for at lykkes med de nye bæredygtige udviklingsmål

De nye udviklingsmål, der skal afløse de såkaldte Millenium Development Goals, skal gælde alle lande og de fattigste lande skal sikres finansiering til at opnå dem, hvis strategien skal blive en succes. 

For 4½ år siden deltog jeg, som særlig rådgiver for EU kommissær Connie Hedegaard, i et FN møde, hvor ideen om bæredygtighedsmål for første gang blev diskuteret.

De fleste deltagere mente, det var helt urealistisk. I dag har vi et ambitiøst forslag til et sæt historiske bæredygtighedsmål.

Det er ikke så ringe endda. Men skal det lykkes er der to forudsætninger.

Den ene er, at målene bliver universelle, og derfor allerede nu bliver taget alvorligt af verdens rige lande.

Den danske regerings bæredygtighedsstrategi er et skridt på vejen, men der skal meget mere til og alle rige lande skal med.

Den anden forudsætning er, at verdens fattige lande, får hjælp til at nå målene på sommerens konference om udviklingsfinansiering i Addis Ababa. Også her kniber det.

Løfterne om udviklings- og klimabistand er ikke blevet holdt, og de fleste finansministre i Europa ser ganske vist mod syd, men ikke meget længere end til Athen og den græske krise.

Der er heldigvis utallige gode eksempler på nye innovative offentlige-private finansieringsmekanismer og partnerskaber. Tiden vil vise, om det er nok.

Bliver bæredygtighedsmålene vedtaget er næste store opgave implementeringen.

Der er brug for at omsætte de globale mål til konkret handling og politik. I UNECE har vi netop fået vedtaget en kort og kontant ”arbejdsplan” for bæredygtighedsmålene.

Vi skal bygge videre og udvikle vores 58 globale transport konventioner, 5 miljøkonventioner, 12 miljøprotokoller, over 100 landbrugsstandarder, godt 40 handels-standarder og standarder og anbefalinger for energi, bæredygtig skovdrift og bæredygtige byer, så de bidrager til, at vi når de globale bæredygtighedsmål.

Vi får en central rolle i at måle, om vi når målene. Som vært for samarbejdet mellem de stærkeste statistiske organisationer i verden skal vi udvikle statistiske standarder, oven i de eksisterende 20, herunder anbefalinger for bæredygtighedsstatistik, klima og ligestilling.

Vi er i fuld gang med at sikre moderne dataproduktion, udnyttelse af datarevolutionen og styrkelse af den statistiske kapacitet i vores medlemslande. Vi skal videreudvikle mekanismer der, som vores gennemgang af landenes miljøpolitik, kan sikre at landene regelmæssigt måles og vejes.

Det bliver en kæmpe opgave at få vedtaget og implementeret de globale bæredygtighedsmål. Men lykkes det – endda blot delvist - vil det være et kæmpe fremskridt for os alle sammen. Det giver i den grad mening.

Christian Friis Bach er tidligere udviklingsminister og nuværende undergeneralsekretær og leder af FN's økonomiske kommission for Europa (UNECE).

Kilde: 92-Gruppens Nyhedsbrev, april 2015