Gå til hovedindhold

Mobile menu

Fra CARE til Tuborgfondet

Cand.scient.soc. Nanna Callisen Bang, København, er skiftet fra u-lands-NGOen CARE Danmark til Tuborgfondet, hvor hun pr. 10. august 2016 er ansat som programansvarlig.Tuborgfondet

Her skal hun styrke fondets ambition om at arbejde mere katalytisk og udvikle partnerskaber med frivillige organisationer, det private erhvervsliv og offentlige myndigheder.

43-årige Nanna Callisen Bang var i CARE Danmark netop ansvarlig for programudvikling og CSR-partnerskaber med fonde, virksomheder og folkelige organisationer fra 2010 til 2016.

Det var i denne tid – udfra hendes og CAREs store engagement i afrikansk landbrug -, at hun sammen med Marianne Haahr også fra CARE, bestemt afviste påstande fra Landbrug & Fødevarers dav. direktør, Søren Gade, om mængden af jord i Afrika.

Gades påstande om Afrikas jord

L&F havde i foråret 2014 indrykket helsides reklameannoncer i alle store aviser, som påstod, at der var masser af dyrkbar jord til afrikanerne. 

Afrikas enorme masser af tilgængelig jord er en bekvem myte, når vi i Danmark kun har et totalt areal på 43.000 kvadratkilometer. Et kontinent, som bugner af uopdyrket jord, er imidlertid en forkert fortælling med alvorlige konsekvenser, hed det fra de to.

L&F påstod i annoncerne, at der ligger adskillige hundrede millioner hektar uopdyrket landbrugsjord i Afrika og bare venter på, at danskerne kommer. Fortællingen om et kontinent, som bugner af uopdyrket jord, er direkte forkert og fører konstant til, at fattige bønder frarøves deres livsgrundlag, gjorde kritikerne gældende.

Op til juli 2010 var Nanna Callisen Bang leder af CAREs landeprogram i Ghana. Det var hun fra marts 2008.

Hun har også været virksom i konsulentbranchen og var fem år ansat i Nordic Consulting Group (NCG), heraf de to sidste som konsulent. Hun sidder p.t. i bestyrelsen for Ulandsfagligt Selskab under Dansk Ingeniørforening (siden 2014) og fra i år i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Nanna Callisen Bang er uddannet i offentlig forvaltning og internationale udviklingsstudier på RUC i 2001, menneskerettigheder fra Københavns Universitet samt CSR og Forandringsledelse ved The Social Business Company.

I Tuborgfondet bliver hun en del af fondssekretariatet, under ledelse af direktør Anne-Marie Skov. Fondet bor i Ny Kongensgade bag Christiansborg og har Anni Lyngskær som kommunikationsansvarlig.

Man uddeler 25-30 mio.kr. om året, bl.a. for at “styrke fællesskab, samfundsengagement og demokratiske processer i Danmark og internationalt”.

Mere på http://www.tuborgfondet.dk