Gå til hovedindhold

Mobile menu

Fredsministerium fejrer fem års jubilæum med to dages konference

Herunder dialogmøde i København om den nye verdens-uorden og muligheden for at udvikle en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik - efterfulgt af årsmøde i foreningen Fredsministerium d. 26. marts

Tid

Lørdag, 25. marts 2017 - 11:00 til Søndag, 26. marts 2017 - 16:00

Sted

Møderiet, Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12 (sideg. til Nørrebrogade), Nørrebro, København

Dialogmødet om lørdagen indledes med korte oplæg fra Jens Jørgen Nielsen, Jørn Boye Nielsen og Trine Pertou Mach til inspiration, hvorefter vi taler sammen om fredsbevægelsens rolle i den forbindelse.

Søndag 26. marts følges der op med workshops om fredsministeriums vigtigste aktiviteter i 2017 og sluttes af med det egentlige årsmøde 2017 med beretning, valg af bestyrelse, vedtagelse af handlingsplan osv.

Efter vedtægterne skal indkaldelse til årsmødet være ude 4 uger før afholdelse, og det er grunden til, at du modtager invitation til konference og indkaldelse til årsmøde nu.

PROGRAM

Lørdag 25. marts 11.00 – 13.30: Dialog om den nye verdens-uorden

 Ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk kurs?

Uanset om USA under præsident Donald Trump i fremtiden vælger en hård eller blød kurs over for Rusland, er frygten om en ny kold eller varm krig i Europa vokset frem igen.

Skal USA fortsat være Danmarks nærmeste allierede i udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller skal vi udvikle en selvstændig dansk, nordisk og fælles europæisk politik på området – og hvem kan og skal i så fald gøre det?

Jens Jørgen Nielsen er cand. mag i historie og idehistorie. Har suppleret sine studier med russisk og arbejdet som korrespondent i Rusland. Indgående kendskab til russiske forhold og ivrig forfatter og debattør.

Jørn Boye Nielsen er bestyrelsesformand i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), som er en selvstændig, udenrigspolitisk tænketank med fokus på internationale konflikter og Danmarks rolle i verden. Medforfatter af lærebogen om International Konfliktløsning.

Trine Pertou Mach er tidligere folketingsmedlem for SF og forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke. Ivrig blogger og debattør om menneskerettigheder og p.t. bestyrelsesmedlem i Action Aid.

14.00 – 17.00: Fredsbevægelsens udvikling og fremtidige rolle

Perspektiver fra Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror, Gerd Berlev, Tid til Fred, Tove Krag, Kvindernes Internationale liga for Fred og Frihed, Jessie Seehuusen, Fredsvagten, Tom Vilmer Paamand, Aldrig mere Krig, Poul Eck Sørensen, Esbjerg Fredsbevægelse – og dig selv!

18.00 – 20.00: Mulighed for aftensmad i MS non-profit Cafe Mellemrummet i Ryesgade 

..........................................................

Søndag 26.marts 10.00 – 13.00: Fredsministeriums aktiviteter i 2017

Folkemødet på Bornholm og Østersøen som fredens hav

a) organisering af opholdet på Store Lærkegård 12.6 – 18.6. 2017

b) Ideer til aktiviteter og events 15.6. – 18.6. 2017 (Deadline 3. maj)

FN´s fredsdag 21.9. 2017 i Århus                                             

Fredsministerium.dk som dansk afdeling af http://gamip.org/international-summit.html                                                             

Søndag 26. marts 14.00 – 16.00  Fredministeriums årsmøde 2017

Dagsorden:

Velkomst og uddeling af årets fredsbamser v. Hasse Schneidermann, formand for bestyrelsen

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Stadfæstelse af nye medlemmer

5. Behandling af indkomne forslag

6. Arbejdsplan for det kommende år

7. Godkendelse af budget 

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleant

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt 

Fredsministeriums formål er at arbejde for oprettelse af et fredsministerium i statens regi og at igangsætte og koordinere aktiviteter der fremmer oprettelse af et fredsministerium – herunder deltagelse i Folkemøderne på Bornholm - samt nedsættelse af arbejdsgrupper, der skal skabe debat om emnet i den danske offentlighed.

Årsmødet er foreningens øverste myndighed, hvor medlemmerne hvert år vælger en bestyrelse og beslutter en konkret handlingsplan for året.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, her:  [email protected]

http://www.fredsministerium.dk/wp-content/uploads/2015/05/vedtaegter2014_fredsministerium.pdf

Yderligere oplysninger hos:

Hasse Schneidermann, formand for bestyrelsen

e-mail:  [email protected]