Gå til hovedindhold

Mobile menu

Går strygende for Merkur - næsten for godt

Det lille ideelt-sindede pengeinstitut, Merkur Andelskasse, der er bankforbindelse for adskillige aktører i u-landsmiljøet herhjemme, har så meget gang i sine udlån, især til solcelleparker og økologiske landbrug, at Finanstilsynet løftede pegefingeren d. 1. marts i år, skriver Berlingske onsdag.

Merkur Andelskasse

Ifølge tilsynet overstiger bankens udlånsvækst lige akkurat 20 procent, som er et pejlemærke i den såkaldte tilsynsdiamants overgrænse for udlån. Væksten målt over 12 måneder var 20,3 pct. pr. 30.09.2016 og den bør ikke ligge højere end 20 pct.

Merkur skriver i en pressemeddelelse, at Finanstilsynet selv anfører, at overskridelsen er af midlertidig karakter, og at udlånsvæksten pr 31.12.2016 igen er inden for pejlemærket.

Udlånsvæksten pr. 31.12.2016 er på 17,1 procent, se mere i Merkurs årsrapport for 2016. Prognosen for 31.03.2017 peger ligeledes på en vækst, der ligger inden for pejlemærket med en bred margin.

Du kan se Finanstilsynets redegørelse her (pdf)

Merkur er tilfreds med væksten i udlånene, da den forbedrer indtjeningen på den basale bankdrift, og udlån er en bedre udnyttelse af andelskassens meget store indlånsoverskud.

Det består udlånsvæksten af

Ekspansionen i udlån sker på en kontrolleret og sund måde efter en tid med en svag vækst (5,9 pct. i snit de foregående fire år), skriver Merkur og uddyber: 

Væksten udgøres i store træk af udlån til solcelleparker og andelsboliglån, samt i mindre grad ejerboliglån og økologisk landbrug.

Det forøgede udlån til bolig er spredt på mange kunder og medvirker derfor til risikospredning. Langt de fleste boligkøbere i Merkur lægger en udbetaling, der er større end det lovpligtige minimum på fem procent. 

Økologisk landbrug har gennemgående en sund økonomi, da priserne og afsætningen er langt bedre end hos konventionelle landbrug. Solcelleparkerne har en meget sikker økonomi, da vilkår for salg af strøm er kendt i lånenes løbetid, anføres det.

"Det er Merkurs opfattelse, at vi har alle forudsætninger for en kontrolleret udlånsvækst. Der er et meget stort indlånsoverskud, egenkapitalen er i 2016 forøget med 67 mio. kr., og vi råder over de nødvendige kompetencer inden for de udlånsområder, hvor vi vokser", hedder det.

Andelskassen Merkur blev stiftet for 34 år siden - se mere her

https://www.merkur.dk/om-merkur/profil/historie

Merkur Fonden, stiftet 1998, står for en stor del af u-landsstøtten - se

https://www.merkur.dk/om-merkur/merkur-fonden