Gå til hovedindhold

Mobile menu

Generalforsamling i AXIS

Foreningen Axis, der arbejder med uddannelse i Latinamerika, holder sin årlige generalforsamling i foreningens lokaler på Nørrebro i København. 

Tid

Torsdag, 30. marts 2017 - 18:00

Sted

Nørrebrogade 52 C, 2. tv., Nørrebro, København

AXIS inviterer alle medlemmer til generalforsamling 2017

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
 3. Hvad har foreningen lavet i det forløbne år? Bestyrelsens beretning
 4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2016
 5. Bestyrelsen fremlægger budget for 2017
 6. Fortællinger og billeder fra projekterne
 7. Fremtiden - Nye projektinitiativer i pipelinen
 8. Indkomne forslag
 9. Valg til bestyrelse
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

​​​Alle medlemmer kan stille forslag til generalforsamlingen. Forslag skal ifølge foreningens vedtægter § 6.3 indsendes, så bestyrelsen har dem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige torsdag den 16. marts 2017.

Der er på generalforsamlingen valg til bestyrelsesposter.
Der skal besættes 3 bestyrelsesposter samt findes 1-2 suppleanter. Helle Feddersen fra bestyrelsen er på valg og genopstiller.
Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt meddele deres kandidatur senest 8 dage før generalforsamlingen til Jon Clausen, formand for Axis’ bestyrelse, på [email protected] senest onsdag den 22. marts 2017.

Bestyrelsens beretning, regnskab og budget fremsendes til tilmeldte deltagere inden generalforsamlingen.

Godkendt regnskab, budget og årsberetning lægges efterfølgende på hjemmesiden.

Der vil være snacks og drikkelse til de fremmødte. Af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding til generalforsamlingen senest den 24. marts på [email protected]

Vel mødt fra AXIS