Gå til hovedindhold

Mobile menu

Generalforsamling i Dansk Forum for Mikrofinans

Forud for generalforsamlingen er der kl. 15.30 -17.30 et fyraftensmøde, hvor en repræsentant for UNDP vil præsentere de nye Verdensmål, og en medlemsorganisation vil komme med et bud på, hvordan de arbejder mere konkret med mikrovirksomhed og Verdensmålene.

Tid

Onsdag, 24. maj 2017 -
17:30 til 19:00

Sted

Frokoststuen, Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, København K

Fyraftensmødet er det første i en række af tiltag som Dansk Forum for Mikrofinans vil lancere for at skabe et forum for jer som medlemsorganisationer, der arbejder med udvikling af mikrovirksomhed, livelihoods og mikrofinans indenfor rammen af de nye SDGer. 

Læs mere om fyraftensmødet i kalenderen

På generalforsamlingen vil man have mulighed for at høre om det seneste års resultater og økonomi samt være med til at beslutte, hvilke aktiviteter, temaer og læringsforløb der skal være fokus på i 2017.

F.eks. kan man få indflydelse på hvordan Dansk Forum for Mikrofinans skal arbejde med videre med sine læringsinitiativer omkring 

 • Landbrug og værdikæder i syd
 • VSLA spil og træning med app til mobil og tablet
 • Udvikling af kooperativer og VSLA sammenslutninger 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Indkomne forslag:
 4. Fremlæggelse af årsrapport og regnskab. Godkendelse af foreningens regnskab.
 5. Fremlæggelse af handlingsplan til godkendelse.
 6. Fastlæggelse af det årlige kontingent til godkendelse
 7. Fremlæggelse af budget for indeværende år samt rammebudget for det kommende år til godkendelse.
 8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen.
 9. Valg af suppleanter til Bestyrelsen.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

Hvis du ønsker at indstille forslag til generalforsamlinge skal de være sekretariatet i hænde seneste 21 dage før mødet, altså̊ d. 4. maj. 

De indstillede forslag vil være tilgængelige på̊ www.mikrofinans.dk umiddelbart herefter. 

Tilmelding og spørgsmål

Tilmelding og eventuelle spørgsmål til generalforsamlingen bedes rettet til Maria Sabine Kjær på̊ [email protected].