Gå til hovedindhold

Mobile menu

IAS

Hjem efter 11 år i Østafrika

Efter 11 års virke for pinsekirkernes udviklings- og hjælpeorganisation, International Aid Services (IAS) i Østafrika, er Anders Jacobsen flyttet tilbage til Danmark med sin familie. Pr. 1. februar 2017 startede han som Program Manager i IAS-kontoret på Fælledvej på Nørrebro i København.IAS

”Jeg er blevet meget opmærksom på, at man ind imellem bliver nødt til at trække sig, for at den bæredygtige udvikling kan tage plads”, siger han i en pressemeddelelse om skiftet. 

Anders Jacobsen har siden 2005 arbejdet for IAS med base i Kenya og Tanzania. Han har været ansat som ressourceperson indenfor udvikling af civilsamfund og har trænet IAS’ partnerne og medarbejdere i regionen.

Nu overtager han stillingen på kontoret i København efter Tanja Marie Kristensen, der i august flyttede til Honduras i Mellemamerika med sin mand.

Anders Jacobsen vil især fokusere på programarbejdet med inkluderende uddannelse i Kenya, Tanzania, Sudan og Sydsudan. Han skal også koordinere de øvrige projekter i samarbejde med ledelsen og være med til at udvikle IAS DK’s fremtidige strategi. 

Ifølge Anders Jacobsen har årene i Kenya og Tanzania givet en forståelse og indlevelsesevne i hvad man som udsendt kan og ikke kan, når man arbejder med udviklingsbistand:

”Hvis man stiller sig selv midt i problemerne for at skabe forandring og se en forskel for så at trække sig ud, kan det nemt vise sig at være spild af tid. I værste tilfælde kan det medføre en forværring af situationen".

"Det er bedre at forsøge at stille sig på sidelinjen og derfra påvirke forandring. Derfor er partnerskaber så vigtige. Hvor vi fuldt ud respekterer vore autonome partnere, samtidig med at vi har et samarbejde, hvor vi kan udfordre hinanden”, siger han.

De ligeværdige partnerskaber

IAS DK har i mange år arbejdet tæt sammen med lokale partnere, der både tæller kirker og interesseorganisationer. Ifølge daglig leder Torben Madsen har Anders Jacobsen spillet en meget vigtig rolle som ressourceperson i partnerskaberne: 

”Han har målrettet arbejdet med at styrke vore partneres faglighed og evne til at starte, gennemføre og videreføre projekter”, fortæller Torben Madsen og fortsætter:

”Hans arbejde har sat partnerne i centrum for vores udviklingsarbejde, og det betyder at mange af projektidéerne opstår hos dem. Vi samarbejder som ligeværdige parter og bidrager i de forskellige roller, vi har”.

Anders Jacobsen har bl.a. trænet i organisationsopbygning og rettighedsbaseret tilgang til udvikling. Det har været med til at give partnerne en stærkere stemme i deres lokalsamfund. Flere er blevet nationalt anerkendt for deres indsats og har nu større gennemslagskraft i det arbejde, de laver. 

”Anders’ mange års erfaring fra Afrika giver ham et unikt udgangspunkt for at forstå og fremme IAS’ arbejde - både med kirker og netværk i Danmark og med partnerne og projekterne i Syd”, siger Torben Madsen. 

Forelsket i Afrika

Med til Danmark flytter Anders Jacobsens hustru, Dorthe, og børnene Hannah, Christine og Mathias. Årene i Østafrika har haft stor betydning på det personlige plan for alle fem. 

”Hele familien elsker Afrika”, fortæller Anders Jacobsen. ”I Tanzania er familielivet godt, for man er tæt på hinanden som familie. Man er i det hele taget meget sammen med andre mennesker, på en måde der fylder én op og giver energi”.

Nu er hjemmet i Arusha i det nordige Tanzania skiftet ud med et i København, og kontorstolen er rykket fra IAS Tanzanias kontor til IAS Danmarks i hovedstaden. Selv om der er meget nyt at vende sig til efter 11 år i udlandet, glæder Anders Jacobsen sig til jobbet som Program Manager: 

”Jeg ser meget frem til at arbejde med de danske kollegaer, til spændende sparring og udvikling af vores Program og indsatser”.

Læs også Globalnyts artikel om Anders Jacobsens 10 ås jubilæum i IAS i september 2015.

Om International Aid Services Danmark (IAS DK) 

  • IAS DK har siden opstarten i 2000 arbejdet med udviklings- og nødhjælpsprojekter. Kontorer i København og Brande.
  • Fokus er på inkluderende uddannelse, opbygning af NGOer og vandforsyning i primært Østafrika og Afrikas Horn
  • Finansiering sker via Danida, fonde, private indsamlinger og donationer
  • IAS DK hører under alliancen IAS (www.ias-intl.org)
  • Man kan læse mere om IAS DK på www.ias-intl.org/dk 

Yderligere oplysninger hos:

Julie Kofoed Pehrson 

Program- and Communication Officer IAS DK

International Aid Services (IAS) / Denmark

Email julie.pehrson@ias-intl.org