Gå til hovedindhold

Mobile menu

Hvem skal lede Verdenssundhedsorganisationen de næste 5 år?

Ved Verdenssundhedssamlingen i maj vælger medlemsstaterne for første gang den nye leder af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ved direkte valg. Valget står mellem tre kandidater fra hhv. Ethiopien, Pakistan og Storbritannien.

De tre kandidater

WHOs eksekutivkomite indstillede på sit møde i januar 2017 følgende tre kandidater til posten som Generaldirektør for WHO: Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus fra Ethiopien, Dr. David Nabarro fra Storbritanien, og Dr. Sania Nishtar fra Pakistan. Den nye Generaldirektør vil overtage posten pr. 1. juli 2017 fra den nuværende  Dr. Margaret Chan.

Valgprocessen       

Ved Verdenssundhedssamlingen i Geneve 22.-31. maj 2017 vælger de 191 medlemsstater den nye Generaldirektør. Valget foregår i to runder. I første runde indgår alle de tre nominerede kandidater. Heraf går to videre til afstemning i den anden og endelige runde.

Udfordringer

Listen over sundhedsmæssige udfordringer, som verden står over for, er lang. De fleste ser ikke mindst WHOs rolle i forbindelse med bekæmpelse af smitsomme sygdomme, som de seneste år er blevet aktualiseret med udbruddene af svine- og fugleinfluenza, ebola, og zika.

I forbindelse med ebola epidemien blev der sået tvivl om WHOs kapacitet til at reagere hurtigt og effektivt. En efterfølgende undersøgelse identificerede bl.a. overdreven bureaukratisering og politisering i organisationen som årsag hertil. Den anbefalede derfor, at der blev oprettet en særlig enhed i WHO til at håndtere lignende akut opståede udbrud af smitsomme sygdomme. WHO har fulgt op på undersøgelsens anbefalingerne herunder etableringen af en særlig fond til finansiering af indsatserne i denne sammenhæng.

En anden stor udfordring udgøres af kroniske sygdomme, såsom fedme, forhøjet blodtryk, sukkersyge, hjertesygdomme m.m., der med den ændrede livsstil i de fleste lande er blevet meget udbredte selv i lav- og mellemindkomstlandene. WHO har i mange år stået for en politik, hvor alle borgere skulle have adgang til alle sundhedsydelser uanset omkostningerne (Universal Health Coverage).

Mange især lav- og mellemindkomstlande vil ikke have råd til at dække de stigende sundhedsudgifter. Derfor vil den nye Generaldirektør for WHO skulle være med til at rådgive landene med at prioritere de sundhedsydelser, der bedst addresserer landenes sygdomsmønstre og udnytter de eksisterende ressourcer mest optimalt.

Endelig skal det nævnes, at en af de helt store udfordringer, som WHO står over for, er, at medlemsstaterne de senere år ikke har tilladt organisationen at øge budgettet til at dække de nødvendige udgifter. Uanset hvem af de tre kandidater, der i maj bliver valgt som ny Generaldirektør, vil han eller hun derfor som noget af det første skulle være med til at overbevise medlemsstaterne om nødvendigheden af at øge deres bidrag. Dette vil være en forudsætning for, at WHO vil kunne spille sin rolle i forhold til de sundhedsmæssige udfordringer, som verden står over for de kommende år.