Gå til hovedindhold

Mobile menu

Industrielt landbrug sætter klodens jord under stærkt pres

Aldrig før i menneskehedens historie har ødelæggelse af dyrkbar jord foregået så hastigt som nu, og det skyldes primært industrielt landbrug, viser ny omfattende undersøgelse, der offentliggøres mens verdens nationer er samlet i Kina for at bekæmpe ørkenspredning.

Jeanajean (CC BY-SA 4.0)

Klodens jord er alvorligt truet af intensiv og industrielt landbrug. En tredjedel af planetens dyrkbare land er alvorligt forringet og 24 milliarder ton dyrkbar jord forsvinder hvert eneste år.

Det skriver EU-sitet Euractiv onsdag.

Konklusionerne kommer fra rapporten The Outlook. Undersøgelsen er udarbejdet af FN, og kaldes det mest omfattende studie af tilstanden af klodens landressourcers.

Rapporten blev offentliggjort tirsdag, mens verdens nationer er samlet til det trettende partsmøde under Konventionen for Bekæmpelse af Ørkenspredning (COP13). Det foregår i Ordos, Kina.

Der er mange årsager til det massive pres på jord, herunder urbanisering, klimaforandringer, erodering og tab af skov, men den største faktor er industrielt landbrug, skriver Euractiv.

Større pres end nogensinde før i menneskehedens historie

Rapporten melder, at presset på verdens landressourcer er større end nogensinde før i menneskehedens historie. Omfanget af landskabernes forvandlinger er ligeledes uden fortilfælde, lyder det.

Millioner af mennesker har forladt deres hjemstavn på landet, er draget mod de urbane centre og har efterladt deres traditionelle viden. Det har forvandlet landskaber permanent.

Fra 1998 til 2013 viste 20% af Jordens frugtbare landoverflade alvorlig tilbagegang i produktiviteten. Det er gældende i 20% af land til afgrøder, 16% af skovland, 19% af græsarealer og 27% af græsningsområderne.

Kortsigtet profit frem for langsigtet bæredygtighed

Vores fødevaresystem har haft fokus på kortsigtet produktion og profit frem for langsigtet miljømæssig bæredygtighed, lyder det i rapporten. Moderne landbrug har betydet stor vækst i produktiviteten, men er baseret på monokulturelle marker, genetisk modificerede afgrøder (GMO) og intensiv brug af pesticider, som underminerer bæredygtighed på den lange bane.

70% af ferskvandsforbruget og 80% af skovhugsten skyldes landbruget, konkluderer rapporten.

Imens kæmper småfarmerne med forringelser af jorden, og de har ofte ikke alternative måder at brødføde sig selv på. Fødevaresystemet favoriserer de store, industrielle og mekaniserede fødevareproducenter.

Over 1,3 milliarder mennesker må nødtvunget forsøge at leve af forringet jord. De har ofte ingen alternativer og er samtidigt ofte ekskluderet fra infrastruktur og økonomisk udvikling, lyder det i den store undersøgelse.

Den internationale kamp mod ørkenspredning er altså nået til Kina ved det trettende topmøde. Her forventes ministrene at præsentere deres mål for at genoprette land og jord. De vil også forsøge at nå til enighed om redskaber for at imødekomme tvungen migration, sand- og støvstorme og handlinger for at skabe modstandsdygtighed blandt lokalbefolkninger, ifølge FN’s hjemmeside for konventionen