Gå til hovedindhold

Mobile menu

Infektionssygdomme, vaccinationer - og u-landene

Professor, overlæge, dr.med. Birthe Høgh, København, fylder 70 tirsdag d. 4. april 2017.

simple

Birthe Høgh


Københavns Universitet

Fødselaren er vokset op på Virring Lykkegaard i Virring ved Skanderborg i Østjylland.

Som ung lægestuderende søgte hun i 1976 til Botswana i det sydlige Afrika, hvor hun var med til at vaccinere buskmænd mod kopper, før sygdommen blev udryddet i 1980.

Infektionssygdomme og vaccination har siden været et omdrejningspunkt i hendes karriere. Da hun blev læge i 1978, tog hun tropemedicinsk uddannelse i England og derpå speciallægeuddannelse i børnesygdomme i Sverige.

Med udgangspunkt i forskerstillinger på bl.a. Statens Seruminstitut i København (1989-1997) gik turen først til Liberia i Vestafrika, siden til Mozambique i Sydøstafrika, hvor Birthe Høgh gennemførte epidemiologiske og immunologiske studer af infektionssygdomme hos børn.

Hun var i en årrække tilknyttet Sundhedsorganisationen (WHOs) ekspertpanel for evaluering af internationale forskningsprojekter.

I 2009 blev hun prodekan for forskning på det sundhedsvidenskabelige fakultet og har her medvirket i en spændende periode, hvor fakultetet er vokset til at udgøre 1/3 af Københavns Universitet.

Fra 1. februar i år er Birthe Høgh overgået til nye akademiske ledelsesopgaver på fekultetet, nu som Vice Executive Director for Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Fødselsdagen markeres i juni, da datteren, der er læge i Canada, kommer til Danmark sammen med sin mand og parrets tre børn. Sønnen bor på Frederiksberg i København med sin kone og deres tvillinger.

Fødselaren kort

Uddannelse
1997: Dr.med., Københavns Universitet

1985: Speciallæge i pædiatri, Universitets Hospitalet i Linköping, Sverige

1980: Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, University of Liverpool, UK

1978: Cand.med., Århus Universitet

Ansættelser
2009+: Prodekan for forskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2003+: Professor i pædiatri, Københavns Universitet

1997+: Overlæge, Børneafdelingen, Hvidovre Hospital

1989-1997: Forskningsleder, Statens Serum Institut, København

1985-1989: Forskningsassistent, Karolinska Instituttet, Stockholm

1978-1985: Kliniske ansættelser: Turnus i Danmark og speciallægeuddannelse i Sverige 

Andet
2009+: Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

2004+: Vaccinationsudvalget, Center for forebyggelse, Sundhedsstyrelsen

2004+: American Academy of Pediatrics, USA 2003+: American Society of Pediatric Infectious Diseases, USA

2003-2005: Confederation of European Specialists in Pediatrics, Brussels

2002-2009: Forskningsstrategisk Udvalg, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2002-2006: Uddannelsesudvalget og Forskningsudvalget, Dansk Pædiatrisk Selskab

2001-2003: Formand for Infektionspædiatrisk Udvalg, Dansk Pædiatrisk Selskab

1999+: European Society of Pediatric Infectious Diseases

1999-2002: Quality of Life Management of Living Resources, European Countries, Brussels

1991-2002: Steering Committee Research Strengthening Group, World Health Organization, Geneva

1991+: American Society of Tropical Medicine and Hygiene, USA

1990-2003: Science and Technology for Development, European Countries, Brussels

1990+: Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, UK

1990-1999: Steering Committee, Tropical Disease Research/World Health Organization, Geneva