Gå til hovedindhold

Mobile menu

Kendt ansigt i u-landsmiljøet fyret af stor NGO efter 15 år

Annelie Abildgaard frataget sit lederansvar og fyret i Oxfam IBIS som led i en "organisationsforandringsproces".

50-årige Annelie Abildgaard skriver om det på Facebook og kalder bl.a. forløbet "supertræls":

"Så er alting sagt og gjort og 15 års arbejdsliv i Oxfam IBIS, heraf 10 år som leder, er slut for mig. Den nye generalsekretær har forud for en strategiproces valgt at gennemføre en omstrukturering, og i den forbindelse er jeg og en anden kvindelig lederkollega blevet fyret".

"Det er en supertræls måde at forlade min yndlingsorganisation, det arbejde jeg elsker og brænder for, og mine mange gode kollegaer og samarbejdspartnere på. Men sådan er det. Shit happens".

"Jeg er stolt af alt det jeg har nået, og vil gerne sige tak til alle jer jeg har samarbejdet med både indenfor og udenfor u-landsmiljøet i alle årene, for alle de gode ting vi har nået sammen, og den forskel vi har gjort i verden. Det er det, det hele handler om".

"Da jeg nu ikke længere er at træffe på min mangeårige mail, kan I istedet nå mig på [email protected], her på de sociale medier eller på mobilen, som stadig er den samme".

Globalnyt har stillet hende nogle opklarende spørgsmål:

Fra hvornår har din fratrædelse virkning?

"Jeg blev fritstillet den 27. oktober efter at have overgivet ansvaret for afdelingen til Mie Roesdahl 25. september. Tiden derefter har jeg brugt på at rydde op i gemmerne og overlevere i god ro og orden og med stor fleksibilitet fra alle i processen".

Hvad hed de afdelinger, der nu er nedlagt? Hvad hedder de nye?

"Public Engagement afdelingen har ikke skiftet navn, men den har skiftet sammensætning, så kampagne og frivilligområdet er lagt ind under den. Program og Indflydelsesafdelingen skifter navn til International Programafdeling". 

Fik du tilbudt at fortsætte som leder af en af de nye afdelinger? Søgte du eller blev du (bare) afskediget?

"Nej, men jeg fik efterfølgende et meget fint tilbud om at fortsætte i en anden stilling uden lederansvar. Den valgte jeg efter grundig overvejelse selv at takke nej til for at skabe det bedst mulige rum til de nye ledere, der kommer ind".

Globalnyt har udbedt sig ledelsens kommentar. Den kommer her:

Kære Jesper Søe

Jeg svarer hermed på din henvendelse i går til vicegeneralsekretær Lars Koch.

Som kommunikeret den 25. september 2017 i pressemeddelelse til bl.a. Globalnyt tog ledelsen i Oxfam IBIS, med fuld opbakning fra bestyrelsen, beslutning om at omstrukturere afdelingerne og ledelsen i organisationen.

Dette betød, som anført i pressemeddelelsen, at der ville blive ansat to nye ledere til henholdsvis den internationale programafdeling og public engagement afdelingen. (Se pressemeddelelsen i sin fulde ordlyd længere nede).

Det er korrekt, som anført i Annelie Abildgaards facebook opslag, at dette indebar opsigelse af to ledere, hvilket naturligvis også foregik med godkendelse fra bestyrelsen. 

Det er ledelsen i Oxfam IBIS’ opgave at opretholde fuld fortrolighed om medarbejdere, herunder ledere, der opsiges.

Bedste hilsner

Mie (Roesdahl)

Opfølgende spørgsmål til Annelie Abildgaard fra Globalnyt:

Har du en kommentar til ledelsens bemærkninger?

Det er ofte svært at håndtere forhenværende ledere som medarbejdere, i en situation hvor det ikke er lederen selv der har valgt at søge 'nedad'.

Jeg vurderede, at jeg derfor var nødt til at lade opsigelsen stå ved magt og forlade organisationen for at sikre den bedste arbejdssituation både for min gamle afdelings medarbejdere, for de nye ledere og for mig selv.  (Slut)

Se vor fødselsdagsomtale, da den engagerede og blandt kolleger afholdte kvinde fyldte 50 for et år siden, på

https://globalnyt.dk/content/fra-feltarbejde-i-ghana-til-chef-i-global-ngo

DOKUMENT

Pressemeddelelsen af 25. september 2017:

Oxfam IBIS har indledt en organisationsforandringsproces, der skal gøre organisationen stærkere i forhold til at løfte vores opgaver og gøre en positiv forskel i verden. Forandringerne indebærer bl.a. ændring af afdelingsstruktur og ansættelsen af to nye afdelingschefer.

Som ny generalsekretær har det fra begyndelsen været min vision at videreudvikle Oxfam IBIS’ traditionelle styrker og samtidig udvikle nye indsatser ud fra de nye muligheder, Oxfam giver os, og de store forandringer vi oplever i udviklingsverdenen. Med den nye organisation bliver vi mere ’fit-for-purpose’”, siger Mie Roesdahl, der tiltrådte som "general" pr. 1. april i år.

Organisationsforandringerne betyder på den korte bane, at der bliver opslået to spændende lederstillinger til at lede vores fremtidige Internationale Programafdeling og Public Engagement afdeling.

Desuden er Lars Koch udnævnt til vicegeneralsekretær med særligt fokus på policy og linket mellem globale og nationale kampagner, og Ole Møs fortsætter i den vigtige rolle som Director of Operations med økonomiansvar (økonomidirektør, red.)

Organisationsændringerne skal give Oxfam IBIS et styrket fokus på vores rolle i de lande, hvor vi sammen med lokale partnere og Oxfam bidrager til udvikling og samtidig skal den nye organisation sikre en stærkere sammenhæng mellem programmer, kampagner, policy, kommunikation og fundraising.

Oxfam IBIS er nu fuldt integreret i Oxfam, og Oxfam er ved at have gennemført integrationen i landene til en One Oxfam model, hvor også Oxfam IBIS’ landekontorer er en del af ét Oxfam kontor og arbejder inden for én samlet strategi for landet.

Som en del af Oxfam har Oxfam IBIS øgede muligheder for at udvikle vores fokus på ulighed, kvalitetsuddannelse og økonomisk og social retfærdig. Alt det underbygger den nye struktur.

Som noget nyt styrker Oxfam IBIS fokusområdet ”fredsopbygning, rettigheder og inklusion”, hvor vi særligt vil arbejde med kvinders og unges rolle i forhold til at skabe fred.

Desuden giver Oxfams rolle som en stærk humanitær organisation mulighed for at udvikle et humanitært mandat, hvor Oxfam IBIS fra 2018 har en humanitær bevilling fra Danida. Her vil fokus særligt være på Sydsudan og Sahel med tematisk fokus på uddannelse i krisesituationer, og samtidig udnytte Oxfams stærke indflydelse i forhold til humanitære kriser og konflikter.

Oxfam IBIS skal gå forrest og bidrage til nytænkning og forandring sammen med vore tætte samarbejdspartnere i Syd og med nye aktører på globalt og lokalt plan. Vi skal stå stærkt på vores historie og den styrke, den giver os, samtidig med at vi skal være klar til at tænke nyt for at løse de udfordringer, verden står over for i dag, slutter Mie Roesdahl, der efterfulgte den nær sagt legendariske Vagn Berthelsen, som gik på pension.

Se vort store interview med ham i april i år på https://globalnyt.dk/content/bare-vagn