Gå til hovedindhold

Mobile menu

Københavns Kommune får handlingsplan for verdensmålene

Et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation vedtog torsdag en handlingsplan for fremtidens arbejdet med verdensmålene. Forud for afstemningen bød det radikale medlem af borgerrepræsentationen Mette Annelie Rasmussen, til en høring blandt borgere for at sikre civilsamfundets og erhvervslivets stemme i det fremtidige arbejde.
Københavns Kommune har vedtaget en handlingsplan for byens arbejde med FN's verdensmål.

Københavns Kommune har vedtaget en handlingsplan for byens arbejde med FN's verdensmål.

Pixabay (Creative Commons)

Borgere i landets største kommune har måtte vente i spænding på, hvordan kommunen vil sikre at FN’s verdensmål bliver en del af det fremtidige kommunale arbejde. Derfor er det en milepæl for Københavns Kommune, at byens borgerrepræsentation nu med et bredt politisk flertal – med undtagelse af Liberal Alliance, har stemt for handlingsplanen for arbejdet med verdensmålene.

Med handlingsplanen ønsker Københavns Kommune at blive en af foregangskommunerne til at løfte den bæredygtige dagsorden og få verdensmålene til at leve kommunalt.

Handlingsplanen indeholder en kortlægning af Københavns Kommunes nuværende bidrag til realiseringen af verdensmålene samt den strategiske forankring af verdensmålene i kommunens fremadrettede arbejde.

Handlingsplanen indeholder to hovedelementer:

For det første ser den på hvordan kommunens politikker og initiativer bidrager til at realisere hvert af de 17 verdensmål.

For det andet opstiller handlingsplanen 6 strategiske indsatser, der fokuserer på, hvordan SDG’erne integreres i Københavns Kommunes daglige arbejde.

Springbræt

Handlingsplanen skal dermed være et springbræt til at danne nye stærke og innovative partnerskaber samt skabe vækst. Mette Annelie Rasmussen (RV) påpeger:

”Det her er år 0 for København Kommune for at få målene til at spille sammen og vi er langt fra færdige med at snakke med civilsamfundet og erhvervslivet.”

Inddragelse af borgere og erhvervslivet kan være afgørende for at sikre, at målene realiseres på kommunalt plan og for at sikre, at der i det store hele arbejdes ud fra FN’s grundtanke omkring verdensmålene, nemlig: ’Leave no one behind’.

At arbejde med verdensmålene på kommunalt og lokalt plan er mindst lige så afgørende som arbejdet på nationalt og globalt plan, mener Mette Annelie Rasmussen.

Men det er langt fra alle kommuner, der har kendskab til den danske handleplan for verdensmålene og endnu færre kommuner har reelt udarbejdet en handleplan for, hvordan de vil implementere og bruge verdensmålene strategisk. For kommunerne kan det ligefrem være en strategisk mulighedsagenda. Det kan være med til at skabe nye partnerskaber på tværs af sektorer og være en løftestang for innovation og vækst, viser en undersøgelse fra Deloitte.

Skal man gøre sig forhåbninger om at sikre indfrielse af de 17 verdensmål på globalt plan skal kommunerne, civilsamfundet og det private erhvervsliv tænkes ind i processen. Der er behov for at skabe en fortælling omkring verdensmålene som civilsamfundet og erhvervslivet kan spejle sig i og identificere sig med. Verdensmålene skal nemlig være vedkommende for alle, mener Mette Annelie Rasmussen.

Derfor understreger hun, at ”hvis vi skal lykkes med at gøre SDG’erne relevant for København, så skal verdensmålene gøres til hverdagsmål”.

Det vedrører alle

I Københavns Kommune vil man med handlingsplanen være med til at tage kommunen i en bæredygtig retning ved i det daglige arbejde at gøre verdensmålene til afsæt for nye innovative projekter og partnerskaber. Dette skal sikre en stærk social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighedsdagsorden.

”Grunden til at det er på dagsordenen er fordi, det vedrører alle. Det er nemlig ikke bare en verdenssag men også en københavnersag” siger Mette Annelie Rasmussen.

Hun påpeger endvidere, at det er vigtigt, at de store byer med mange indbyggere og tilflyttere - såsom København, har gode svar til, hvordan man arbejder strategisk med verdensmålene.

Ved høringen lød opfordringen bl.a., at vi skal gøre op med silotænkningen. Det er en handlingsplan, der udfordrer den nuværende politiske proces og som kan skabe disruption i forvaltningerne. Dette kan være afgørende for at sikre, at der er plads til at tænke verdensmålene ind i kommunens arbejde. Dertil lød en opfordring til handlingsplanen, at den ikke kun skal udpege, der hvor der går godt i kommunen, og hvor man kan bryste sig af sine initiativer til realisering af verdensmålene; Man er derimod også nødt til at fremhæve, hvor udfordringerne ligger, og hvordan kommunen vil løse disse udfordringer fremadrettet.

Handlingsplanen og de dertilhørende seks strategiske interventioner blev stemt igennem torsdag aften. Mette Annelie Rasmussen understreger ”Vi kommer til at sætte nye mål, måle på dem vi opstiller, samarbejde med civilsamfundet og erhvervslivet”. Handlingsplanen er kun en start, men en vigtig skridt i retningen af realiseringen af FN’s ambitiøse 2030-agenda.

Læs mere om Københavns Kommunes forslag til handlingsplanen her: http://bit.ly/2y42jK