Gå til hovedindhold

Mobile menu

København: Vide mere om Danida Market Development Partnerships....

Ansøgningsrunde for 2017 er lanceret og i samarbejde med partnere inviterer udenrigsministeriet til informationsmøder om Danida Market Development Partnerships. I 2017 er der afsat 60 mio. kr. til dette initiativ og det forventes, at 7-8 partnerskaber tildeles støtte. Ansøgningsfrist er 15. september 2017.

Tid

Mandag, 26. juni 2017 - 13:00 til 15:30

Sted

Skylab, Diplomvej, bygning 373A, Kgs. Lyngby.

Mødet arrangeres i samarbejde med DTU. Kom gerne kl. 12:30 til sandwich og networking
Kort til Skylab: http://www.skylab.dtu.dk/contact/find_us

Tilmeld dig informationsmødet ved at maile til [email protected], hvori du angiver navn, organisation og e-mail. Tilmelding til informationsmøderne skal ske senest den 16. juni (men Danida er interesseret i at der kommer så mange så mange som muligt....)

Hvad er Danida Market Development Partnerships?

Danida Market Development Partnerships bidrager til at udvikle markeder, der fremmer FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Med fokus på SDG 8 (verdensmål otte) er hovedformålet at fremme bæredygtig, lokal økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande.

Partnerskabsprogrammet nytænker involvering af erhvervslivet og medvirker til at motivere og mobilisere investeringer fra den private sektor.

Udgangspunktet for et partnerskabsprojekt er en forretningsidé drevet af én eller flere virksomheder. Forretningsidéen skal understøtte udviklingssigtet.

Der gives støtte til at kombinere viden og ressourcer fra flere aktører med det formål at sikre mere vidtrækkende udviklingsresultater.

Programmet fremmer derfor brede partnerskaber mellem virksomheder, civilsamfundsorganisationer, vidensinstitutioner, erhvervsorganisationer og andre ikke-kommercielle partnere.

For at sikre udvikling af gode projekter med stærk lokal forankring og samtidig undgå at interesserede partnere investerer mange ressourcer i projektdokumenter, som ikke falder inden for facilitetens kriterier, er ansøgning om midler fra faciliteten opdelt i to etaper, hvor projektidéer først udvælges på basis af en kort konceptnote.