Gå til hovedindhold

Mobile menu

Mange sidegevinster ved klimavenlige byer - særligt for fattige

En forbedring af sundheden, flere jobs og mindre spildtid i trafikken. Det er ikke bare klimaet, der får gavn af en indsats for at lukke mindre CO2 ud i atmosfæren fra klodens byer. 

Byer overalt på kloden kan styrke indsatsen mod klimaforandringer og samtidigt forbedre livet for indbyggerne.

Det er hovedkonklusionen i et studie af Coalition for Urban Transition, en sammenslutning af videnscentre, NGO'er, konsulentvirkosmhed og andre organisationer. 

Det er særligt de mindst bemidlede byboere, der får gavn af en seriøs klimaindsats, konkluderer undersøgelsen. 

De fattigste i byerne bor primært i områder med størst forurening og ringeste muligheder for offentlig transport. 

Derfor vil klimaindsatsen fremme sundheden og øge mobiliteten særligt i den befolkningsgruppe. Den vil samtidigt skabe mere beskæftigelse. 

Tre initiativer

Rapporten har fokus på tre tiltag. det gælder energieffektive bygninger, renere transport og bedre affaldshåndtering. 

Energieffektive bygninger kan reducere de mange årlige dødsfald, der skyldes indendørs luftforurening, samt mindske sydgomme, som bunder i dårlig opvarmning og ventilation. 

Mindre forurening fra køretøjernes udstødningsrør betyder en renere luftkvalitet. Lungesygdomme er udbredt blandt arbejdere på lossepladser, og med en bedre affaldshåndtering kan byerne forbedre statistikkerne. 

Der er ligeledes gevinster for bl.a. beskæftigelsen og inklusiviteten, i rapporten, som bliver præsenteret i denne pressemeddelelse