Gå til hovedindhold

Mobile menu

Medstifter af NIRAS er død

Civilingeniør Jørgen Kristian Nielsen, Kgs. Lyngby, er død. Han blev 92. J.K. Nielsen var medstifter af og mangeårig direktør i den store rådgivende ingenørvirksomhed, NIRAS.

Jørgen Kristian Nielsen

Jørgen Kristian Nielsen


Niras

I 1953 begyndte fødselaren i det firma, der senere blev til NIRAS og som i dag løser mange opaver for Danida og andre bistandsorganisationer.

Han var netop hjemvendt til Danmark efter to års arbejde med at udføre et vandkraftanlæg i Island, og allerede samme år tog den unge ingeniør på en tilsyns- og forundersøgelsesrejse til Grønland.

I de følgende år udvidede J. K. Nielsen sin grønlandserfaring med tilsynsarbejde i Thule og på Station Nord i Østgrønland. Begge steder var der vanskelige funderingsforhold pga. permafrost.

I 1956 stiftede han sammen med nu afdøde civilingeniør Konrad von Rauschenberger det rådgivende ingeniørfirma Nielsen og Rauschenberger, der senere - med baggrund i de to stifteres navne - skiftede til navnet NIRAS.

I starten havde firmaet fem medarbejdere – inklusive de to ejere – og det beskæftigede sig udelukkende med grønlandske opgaver. Normalt var det Nielsen, der tog sig af konstruktioner, og Rauschenberger af installationer og vand.

Arbejdsdelingen var dog ikke skarpere end at alle tog del i alt, også når det kneb med at optrække tegningerne. Ledelse, økonomi og den slags var noget, der blev klaret om aftenen eller i weekenden.

I løbet af nogle år opstod der gradvis en fastere opgavedeling. Nielsen overtog mere og mere virksomhedens ledelse, mens Rauschenberger koncentrerede sig om de faglige områder.

Visionær direktør og verdensmand

J.K. Nielsen var en visionær direktør og verdensmand, der var god til at tegne firmaet udadtil.

Sammen med andre danske rådgivere skabte han internationale kontakter og initiativer og firmaet er i dag dybt engageret med opgaver snart sagt overalt i landene i Den 3. Verden. 

Direktørens fremsyn førte også til, at firmaets aktiekapital i 1976 blev overdraget til en selvejende fond og dermed sikrede, at firmaets ledelse altid kan overdrages til de bedst kvalificerede medarbejdere.

J. K. Nielsen ledede NIRAS frem til 1987 og fortsatte derefter som bestyrelsesformand. Han var også formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) i flere år og involveret i det internationale rådgivningsarbejde gennem FIDIC.

I dag bor NIRAS i et stort komplek uden for stationsbyen Allerød lige syd for Hillerød i Nordsjælland.

Jørgen Kristian Nielsen blev født 12. marts 1925 og døde 8. november 2017. Bisættelsen finder sted fra Lyngby Kirke, Lyngby Kirkestræde 1, Kgs. Lyngby, fredag d. 17. november kl. 11.00.

Konrad von Rauschenberger døde for snart tre år siden i en alder af 90, nærmere betegnet i januar 2015 - se vor nekrolog på  

https://globalnyt.dk/content/konrad-von-rauschenberger-er-dod

MINDEORD om J. K. Nielsen

Tidligere admin. direktør for NIRAS, Ole Føgh, og nuv. admin. direktør, Carsten Toft Boesen, skriver mindeord om NIRAS' medstifter 

Det er med sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at NIRAS' stifter og mangeårige administrerende direktør og civilingeniør Jørgen Kristian Nielsen afgik ved døden 8. november 2017, 92 år gammel.

J.K. stiftede i 1956 sammen med Konrad von Rauschenberger det rådgivende firma, vi i dag kender som NIRAS.

J.K. begyndte sin karriere i 1953. Han var netop hjemvendt til Danmark efter to års arbejde med at udføre et vandkraftanlæg i Island, og allerede samme år tog den unge ingeniør på en tilsyns- og forundersøgelsesrejse til Grønland. Opgaven var en del i den store indsats for at forbedre levevilkårene i Grønland.

I de følgende år udvidede J.K. sin grønlandserfaring med tilsynsarbejde i Thule og på Station Nord i Østgrønland.

I 1956 stiftede han sammen med nu afdøde civilingeniør Konrad von Rauschenberger det rådgivende ingeniørfirma Nielsen og Rauschenberger, der senere - med inspiration i stifternes navne – blev til NIRAS.

I starten havde firmaet fem medarbejdere – inklusive de to ejere – og firmaet beskæftigede sig udelukkende med grønlandske opgaver. Normalt var det J.K., der tog sig af konstruktioner, mens Rauschenberger tog sig af installationer og vand.

Arbejdsdelingen var dog ikke skarpere end, at alle tog del i alt, også når det kneb med at rentegne tegningerne. Ledelse, økonomi og den slags var noget der blev klaret om aftenen eller i weekenden.

I løbet af nogle år opstod der gradvis en fastere opgavefordeling. J.K. overtog mere og mere virksomhedens ledelse, mens Rauschenberger koncentrerede sig om faglighed og kvalitet.

J.K. var også til det sociale firmaliv uden for kontoret. Han ikke kun nød firmafesternes revyer - han skabte selv en revy opført af ledelsen til firmaets 25 års jubilæum.

Visionær direktør med udsyn

J.K. var en visionær direktør og verdensmand, der var god til at tegne firmaet udadtil.

Sammen med andre danske rådgivere skabte han internationale kontakter og initiativer og var fx med til at grundlægge Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi, SAFT, Artic Consultant Group, Dangroup og de store samarbejder, man dannede for at etablere naturgasforsyning i Danmark.

Stifternes fremsyn førte også til, at firmaets aktiekapital i 1976 blev overdraget til en erhvervsdrivende fond, der sikrede firmaets generationsskifte og uafhængighed.

J. K. ledede NIRAS frem til 1986 og fortsatte derefter som bestyrelsesformand. Han var også formand for FRI i flere år og bidrog til det internationale rådgivningsarbejde gennem FIDIC.

Livslangt engagement i NIRAS

J.K.'s interesse for og engagement i NIRAS` udvikling fortsatte usvækket indtil hans død.

Ved sin afgang fra den sidste formelle post som formand for NIRAS Fonden i 1994 kunne han med tilfredshed konstatere, at det firma, han var medstifter af, havde vokset sig ind i rådgiverfirmaernes superliga, såvel kvalitativt som kvantitativt.

I dag tæller NIRAS 2.200 medarbejdere over hele kloden, hvis arbejdsplads i høj grad skyldes J.K.'s fremsyn og flid.

Dette skyldes ikke mindst, at J.K.'s ånd og holdninger havde virket - og stadig virker - som en slags kit til at sikre NIRAS' indre sammenhængskraft, der er en af de væsentligste forudsætninger for firmaets ydmyge tilgang til opgaver, klienter og samarbejdspartnere.

Som en af stifterne af såvel rådgivningsfirmaet og NIRAS Fonden havde J.K. - også efter sin afgang -markante meninger om og indflydelse på justeringer af fundatsen, som sikrer en fortsat fleksibilitet i relation til såvel kapitalforhold som ekspansion af NIRAS.

I disse forhold lagde han stor vægt på, at NIRAS' integritet og uafhængighed fortsat var ukrænkelig, som i alle sine aktive år i firmaet.

J.K. nød stor respekt såvel i firmaet som udenfor for sine holdninger, indsigt og arbejdskapacitet. Han var afholdt og respekteret som leder og medarbejder, og han udviste stor empati for hverdagens udfordringer i NIRAS til inspiration for kollegerne på alle niveauer.

Senest oplevede vi J.K. udstråle energi og berettiget stolthed ved NIRAS' 60 års jubilæumsfest i september 2016, da 1.500 medarbejdere fra NIRAS` kontorer i ind- og udland fik lejlighed til at hylde firmaets skaber og mentor.

J.K. kvitterede fra scenen ved at tillægge sine to nærmeste kolleger fra firmaets start - nu afdøde Konrad Rauschenberger og Niels Uhre - afgørende medvirken til firmaets succes, og han motiverede en skål for dem med ordene: “For absent Friends”.

Nu hører J.K. til absent friends.

Æret være Jørgen Kristian Nielsens minde.