Gå til hovedindhold

Mobile menu

Mere end 4 pct. af verdens befolkning har depression

Flere end 300 millioner lider af depression kloden over og antallet stiger især i de fattige lande. Her lever folk i gennemsnit længere og længere og længe nok til at nå det tidspunkt, hvor sygdommen bryder ud.

Ny analyse fra FNs Sundhedsorganisation (WHO) anslår, at mere end 300 millioner mennesker verden over lider af depression og det er en stigning på 18 pct. fra 2005 til 2015. 

Antallet af personer med depression er særligt stigende blandt lavindkomstlande, fordi befolkningen vokser og flere lever længe nok til det tidspunkt, hvor sygdomme ofte udbryder. Det vurderes, at selv om depression kan ramme alle, er risikoen særligt forøget ved fattigdom, arbejdsløshed, dødsfald, fysiske sygdomme og rusmiddelproblemer. 

Depression er yderst belastende og rangerer højt, når det kommer til antal år, der leves med funktionsevnenedsættelse, og således vurderer WHO, at depression er måske den største enkelt bidragyder til verdens sygdomsbelastninger. Ikke mindst er lidelsen ofte relateret til de mere end 800.000 selvmord i verden hvert år.

Selv om godt 322 millioner mennesker alene er berørte af lidelsen (pårørende ikke iberegnet i undersøgelsen) lever næsten halvdelen i Sydøstasien og lande som fx Indien og Kina. 

WHO har også set nærmere på omfanget af angstsygdomme i verden, som ofte er karakteriseret ved en invaliderende tilstand, der udløser voldsomme reaktioner på begivenheder, som for andre ikke opfattes faretruende.

Godt 3,6 pct. eller omtrent 264 millioner af verdens befolkning lider af angst i 2015, vurderer WHO. En stigning på næsten 15 pct. siden 2005, og tilsvarende et resultat af befolkningsvækst og længere levetid. 

Samlet set udgør de hyppigt forekomne psykiske sygdomme som angst og depression dermed en betragtelig del af hverdagen for millioner af mennesker globalt, og trods forskelle mellem verdens regioner, er lidelserne fortsat stigende og bebyrdende, og behandlingsmulighederne for de enkelte nationer betydelig varieret.

Et omfang der ikke alene er mærkbart for den enkelte og de pårørende, men også for samfundet som helhed, dets sundhedsøkonomi og produktivitet.

Nok er lidelserne ofte usynlige, men dets affødte konsekvenser kan være ganske ødelæggende på kort såvel som langt sigt.

Jens Peter Eckardt er chefanalytiker i organisationen Bedre Psykiatri