Gå til hovedindhold

Mobile menu

Mette F.: Hvordan skal en flygtning så søge om asyl?

Der er ganske mange spørgsmål, der kræver klarere svar, hvis Socialdemokratiets seneste udspil på asylområdet skal være grundlaget for en ny udlændingepolitik.

Freedom House (arkiv/CC)

Udlændingepolitikken er endnu en gang vigtig, og Socialdemokratiet og Mette Frederiksen står fast på partiets udspil.

Så er det jo vigtigt at forstå udspillet, og jeg har genlæst og nærlæst det, og der er simpelthen noget, jeg ikke forstår. Helt simpelt: Hvor og hvordan skal den enkelte flygtning søge om asyl, når eller hvis Socialdemokratiets udspil er gennemført?

Først det positive. Der står klart, at ”mennesker der er på flugt og har behov for beskyttelse har ret til og skal naturligvis kunne søge asyl”. Fint. Udspillet siger også, at Danmark skal overholde flygtningekonventionen.

Men der gøres i teksten meget ud af, at der over de sidste 3 år er omkommet mere end 10.000 børn, kvinder og mænd under flugt på Middelhavet, og derfor skal vi bekæmpe den flugtform. Der skal altså være andre steder at søge asyl end i Europa. Men hvor og hvordan?

Modtagecentre uden for EU

Meget realistisk forudser udspillet, at der fortsat vil være nogle asylsøgere, der når frem til Europa og altså også til Danmark. Men her skal deres asylansøgning ikke længere behandles. De skal sendes til et modtagecenter, udspillet vil have oprettet udenfor EU. Der står ikke hvor, men der er talt om Nordafrika. Men det bliver forhåbentlig få tilfælde. For hvis centret bliver i Nordafrika, skal asylansøgerne nu over Middelhavet to gange. Først for at komme til Danmark, dernæst når de sendes til modtagecentret. Og måske en tredje gang, hvis de bevilges asyl.

Udspillet taler derfor også om, at etableringen af modtagecentret skal ”bidrage til at stoppe den livsfarlige, risikable og ukontrollable færd over Middelhavet”. Det skal altså helt høre op, at asylansøgere melder sig til danske myndigheder i Danmark.

Men hvad skal de så?

Ja så skulle man tro, de i stedet skulle henvende sig til Modtagecentret og bede om asyl der. Men nej. Udspillet fastslår udtrykkeligt, at ”Det er ikke muligt søge asyl ved at møde op i Modtagecentret”.

Det er altså heller ikke vejen. Men hvad så?

Jeg har ledt i teksten, men jeg kan kun finde en kort sætning, som siger: ”I den model vi fremlægger, skal det ske via FN”.

Men hvad betyder det? Hvor skal den flygtende gå hen? Han – eller hun – skal altså ikke rejse til Europa Danmark, og ej heller tage til modtagecentret, men henvende sig til FN: Goddag – jeg søger asyl. Til hvilken gren af FN? FN’s flygtningehøjkommissær UNHCR eller den internationale organisation for migration IOM? Og skal det kunne ske I et hvilket som helst land eller kun på bestemte FN-kontorer i bestemte lande – som flygtningen så skal rejse til?

Svarene mangler

Der er rent faktisk eksempler på, at UNHCR under særlige internationale forhold har varetaget asylbehandling og dermed også besluttet, hvem der er flygtninge og hvem ikke. Men normalt er det jo en national beslutning, og der er nationale kriterier, som varierer, selv om de fleste nationer forsøger at respektere flygtningekonventionen.

Men betyder det her, at hele den nationale asylpraksis sættes ud af kraft, fordi Danmark reelt kun modtager FN-kvoteflygtninge?

Og betyder det, at Socialdemokraterne forventer, at FN etablerer et nyt asylansøgningssystem med direkte adgang fra gaden i Afrika og Asien og Latinamerika og Mellemøsten? Og at Danmark og andre lande vil respektere et sådant system, som tilsidesætter nationale kriterier?

Vil det i øvrigt ikke betyde en voldsom vækst i antallet af asylansøgere, hvis man blot kan henvende sig til det lokale FN? Hvem skal give ansøgerne beskyttelse, og hvem skal finansiere denne nye praksis i et FN-system som i forvejen er økonomisk nødlidende?

Mette Frederiksen og kolleger: Jeg synes der er nogle spørgsmål, der kræver klarere svar, hvis det her skal være grundlaget for en ny udlændingepolitik.