Gå til hovedindhold

Mobile menu

Mikrofinans har en ny række fordele

Nyt studie fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) viser, at omdiskuterede mikrofinanser kan flytte små forretningsdrivende ud af den uformelle økonomi og skabe overskud på deres produktion.

ILO har offentliggjort resultaterne af et fireårigt forskningsprojekt udviklet i samarbejde med 16 mikrofinansinstitutioner i forskellige lande, der fungerer som en slags banker ved at tilbyde små finansielle ydelser til privatpersoner i form af både udlån, opsparing og forsikring.

Studiet testede en række forskellige tilgange, til hvordan mikrofinans kan skabe sociale forandringer gennem innovative finansielle- og ikke-finansielle services.

Institutionerne, der udbyder mikrofinans, kan opnå gavnlige resultater for samfundet, kunden og udbyderen selv, hvis de formår at identificere kundens centrale problem og hjælpe kunden med at forbedre netop det specifikke problem eller område.

Der er i praksis betydelige udfordringer med at sikre ordentlige arbejdsforhold for mikrofinanskunder.

I studiet har mikrofinansinstitutionerne prøvet at udrydde børnearbejde, formalisere de helt små virksomheder, mindske virksomhedernes sårbarhed og forstærke deres præstationsevne gennem forbederede arbejdsforhold.

Resultater

Rapporten konkluderer, at mikrofinans kan bekæmpe børnearbejde. Eksemplerne i studiet viste, at når en familie fik en mikroforsikring, faldt børnearbejdet for både piger og drenge med knap syv procent. I Pakistan sænkede det risikoen for sundhedsfarlige beskæftigelser for børn med fem til seks procent.

Mikrofinans kan også skabe mindre sårbarhed for de små virksomheder. De typiske problemer relateret hertil er dyb gæld og manglende viden om risikostyring.

Resultater viste her, at når kunderne opsparede til nødstilfælde, reducerede de samtidig deres lånoptagning for at tilbagebetale et andet lån med 22 procent. Det resulterede i Filippinerne i et syv procents fald i tilbagebetalingsvanskeligheder og et generelt lavere niveau af forgældethed.

I Indien resulterede træning i produktivitet og arbejdsrelateret sikkerhed i et fald i arbejdsskader på 11 procent.

Samlet set viser rapporten, at mikrofinansinstitutionerne i studiet valgte forskellige innovative tilgange til at opnå sociale forandringer i lokalsamfundet, og at deres resultater generelt set var mærkbart positive.

Dog peger ILO på, at en succesfuld tilgang ikke nødvendigvis kan reproduceres og lykkes i en anden lokal kontekst.

Om rapporten

Studiet ”Microfinance for decent work” løb fra 2008 til 2012 som et samarbejde mellem ILO, Manheim Universitet og 16 mikrofinansinstitutioner. Se hele rapporten her.