Gå til hovedindhold

Mobile menu

Norge vil skrue stærkt ned for støtten til mikrolån til fattige

Efter adskillige år med mange norske bistandspenge til projekter for mikrolån og opsparingsordninger til u-landenes fattige, lægger Norad - det norske Danida- strategien om og vil stort set ikke bruge midler på nye mikrofinansprojekter.

Det fremgår af "Brennpunkt"-programmets site tirsdag under den norske statsradiofoni NRK i en artikel produceret af den danske reporter Tom Heinemann.

Mikrolån var et profilert satsningsområde i Norad i mange år. Nå er det slutt. Med unntak for Sør-Sudan, finansierer ikke Norad nye institusjoner som driver med mikrolån nå.

Fremover skal Norad istedet bruke kreftene på evalueringer, og på å bidra med kompetanseheving (styrkelse) for å sikre at eksisterende prosjekter blir best mulig.

"Norads fokus innen mikrofinans er å være med på å forbedre mikro-finansindustrien som helhet", sier Trond Viken i Utenriksdeparte-mentets kommuni-kasjonsavdeling.

"Dreiningen bort fra direkte pro-sjektfinansiering reflekterer utviklingen i den globale mikro-finanssektoren med konkurranse og tilførsel av kommersiell kapital", føjer han til.

Mange av de etablerte mikrolånbankene tjener i dag penger og klarer seg selv økonomisk.

I tillegg er kommersielle aktører på full fart inn i markedet med nye penger. Eksempler på dette i Norge er Storebrand og investerings-selskapet Ferd. Behovet for statlige bistandspenger er dermed mindre.

Kjent med problemene

Læs videre på
http://nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.8097659

MIKROFINANS
Finansieringsmetode som er mye brukt i fattige land, der folk er stengt ute fra de tradisjonelle finansmarkedene.
Lånene er ofte meget små og kan gis uten sikkerhet.
I 2006 fikk Muhammed Yunus i Grameen Bank Nobels Fredspris for sitt arbeid med mikrofinans.