Gå til hovedindhold

Mobile menu

Ny central medarbejder i Globalt Fokus

NGO-samvirket Globalt Fokus i København har fastansat Bjarke Blaabjerg Vestergaard som ny verdensmålsmedarbejder. pr. 1. april 2017 - et job han har bestridt som vikar i et stykke tid efter han blev studentermedhjælper i Globalt Fokus pr. 1. september i fjor.Globalt Fokus

Den 26-årige verdensmålsmedarbejder kommer med en baggrund fra statskundskab på Aarhus Universitet, hvor han aflevererer sit speciale om Danmarks militære deltagelse i Syrien senest 1. juni og derpå kan kalde sig cand.scient.pol., et studie han indledte 1. september 2011.

Bjarke Blaabjerg Vestergaard stammer fra stationsbyen Odder syd for Århus, men har også boet i Libanon, været ansat i Mellemfolkeligt Samvirke og var desuden én af tovholderne bag et netop veloverstået rundbordsarrangement om verdensmålene, arrangeret af Globalt Fokus.

Om læretiden i 2016 i Mellemfolkeligt Samvirke skriver han her underholdende under overskriften “fem måneder i maskinrummet” - se mere her

Som verdensmålsmedarbejder vil Bjarke Blaabjerg Vestergaard få ansvaret for Globalt Fokus’ arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, både politisk, organisatorisk og i forhold til alliancer med partnere indenfor og udenfor det danske udviklingsmiljø. 

Privat bor han i dag på Amager.

Hvad rummer de 17 nye verdensmål, også kaldet dagsorden 2030?

Se mere om verdensmålene her

I annonceopslaget om stillingen stod der bl.a.:

Vil du være med til at holde regeringen og Folketinget fast på en ambitiøs dansk opfølgning på verdensmålene? Vil du stå i spidsen for civilsamfundets arbejde med verdensmålene nationalt og internationalt?

Vil du bidrage til at civilsamfundet bliver set som nøglepartner af forskellige aktører i implementeringen af verdensmålene?

Medarbejderens arbejdsopgaver vil primært være at bidrage til verdensmålenes gennemførelse, både i Danmark, i EU og globalt. Dette gøres i tæt samarbejde med Globalt Fokus medlemmer samt andre aktører.

I de kommende år vil Globalt Fokus gerne være med til at sikre, at verdensmålsdagsordenen bevæger sig ud over udviklingsmiljøet og bliver en central dagsorden i dansk politik og i det danske samfund generelt. 

Den ideelle kandidat har:

  • Relevant uddannelsesbaggrund
  • Kendskab til og erfaring fra det danske udviklingsmiljø
  • Viden om international udviklingspolitik, herunder særligt verdensmålene
  • Politisk tæft, analytisk sans og relevant erfaring med politiske processer, gerne både i Danmark og i EU
  • Erfaring med mobilisering og partnerskaber, samt det at samarbejde med og bygge alliancer på tværs af aktører
  • Erfaring med at tænke innovativt og konceptuelt på et nyt område
  • Erfaring med netværkssamarbejde, herunder gerne samarbejde med medlemmer med forskellige interesser og holdninger
  • Brænder igennem på skrift og tale (både på dansk og engelsk) - og formår at overbevise og engagere andre
  • Overblik, samt gode koordinerings- og samarbejdsevner, og lyst til at arbejde på tværs med både medlemmer, samarbejdspartnere og kolleger.

Om Globalt Fokus

"Globalt Fokus - Folkelige Organisationers Udviklingsarbejde" opstod som en sammenlægning af NGO Forum og Concord Danmark pr. maj 2014. Mere om historien her

Globalt Fokus samler 80 danske udviklings- og nødhjælpsorganisationer med det formål at styrke et mangfoldigt civilsamfunds indflydelse og kapacitet til at fremme en mere retfærdig og bæredygtig verden.

Man fungerer fortsat som den danske platform for Concord Europe, der samler EU-interesserede NGOer på vort kontinent. Globalt Fokus arbejder med to primære fokusområder, som fastsættes af medlemmerne. 'Gennemførelse af verdensmålene' er et af dem.

Sekretariatet i Rysensteensgde 3 nær Politigården og Langebro er bemandet af 1 sekretariatsleder, 6 akademiske medarbejdere, 1 studentermedhjælp og 2 praktikanter.

Sekretariatet dækker et bredt tematisk felt og er præget af medarbejdere på forskellige fagfelter, som i høj grad selv planlægger, gennemfører og koordinerer egne arbejdsområder. Mere på Globalt Fokus' hjemmeside