Gå til hovedindhold

Mobile menu

Nyt stærkere u-landsråd ventes at få konkret indflydelse på bistanden

Kun et år efter vi fik et nyt Udviklingspolitisk Råd skal vi have et nyt - og det bliver en rådsforsamling på 11 med stærkt udvidede beføjelser, der ifølge den seneste bredt vedtagne u-landslov skal have forelagt alle større danske udviklingsprojekter og -programmer, sådan som den gamle og nu nedlagte U-landsstyrelse fik - samtidig indtræder en skarp kritiker af regeringens u-landspolitik i Rådet.
Udviklingspolitisk Råd afspejler regeringens prioriteringer og kan rådgive mig i realiseringen af den nye strategi, siger Tørnæs.

Udviklingspolitisk Råd afspejler regeringens prioriteringer og kan rådgive mig i realiseringen af den nye strategi, siger Tørnæs.

UM

Det nye Udviklingspolitiske Råd opsluger Danidas hidtidige eksterne bevillingskomite, som i mangt og meget overtog U-landsstyrelsens opgaver fra 2013.

Komiteens funktioner lægges ganske enkelt ind i Udviklingspolitisk Råd, som fortsætter under samme navn. Rådet vil derfor fremover BÅDE yde strategisk rådgivning om udviklingssamarbejdet OG have mandat til at indstille konkrete programmer og projekter til ministerens stillingtagen.

“Meningerne” og ”pengene” lægges sammen så at sige, hvilket har været dav. udenrigsminister Kristian Jensens ambitioner fra begyndelsen - se mere her

Udover den forenkling det indebærer at sammenlægge to organer til ét, vil det efter alt at dømme medvirke til at sikre bedre sammenhæng mellem dialog og rådgivning på henholdsvis overordnet strategisk niveau og i forhold til indstilling af konkrete bevillinger.

Styrkelse af denne sammenhæng er løbende blevet efterspurgt af eksterne medlemmer af både Rådet og komiteen, idet man har efterlyst koblingen fra de konkrete (u-lands)bevillinger til det strategiske niveau og omvendt koblingen fra de strategiske prioriteter til udmøntningen i konkrete bevillinger.

Lars Engberg overraskende ind

I baggrunden lurede frygten for, at Rådet ville ende som en ligegyldig "snakkeklub", hvor den ansvarlige minister end ikke afså tid til at møde op og debattere. Men nu kommer der nok liv i kludene.

Lars Engberg-Pedersen.

Lars Engberg-Pedersen.


DIIS

Ikke mindst fordi den markante u-landsdebattør, Lars Engberg-Pedersen, indtræder i rådskredsen. Det er interessant bl.a. fordi udpegelsen kunne være vetoet af udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), der i sidste ende sammensætter Udviklingspolitisk Råd.

Den 53-årige u-landsengagerede mand har været seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) i næsten ti år (siden maj 2007) og gang på gang kritiseret blå bloks udviklingspolitiske ageren og de voldsomme (nærmest usete) milliardnedskæringer i bistandsmidlerne.

Ikke mndst som blogger på Globalnyt - se Engbergs seneste indlæg her

Følge af forliget om strategien

Før vi går videre med sammensætningen af det nye og "stærkere" Udviklingspolitiske Råd lidt mere om, hvad det skal befatte sig med. Vi citerer fra udenrigsministeriets pressemedddelelse onsdag:

"Strukturen for rådgivning af udviklingsministeren blev ændret som følge af den ændring af Lov om internationalt udviklingssamarbejde, som Folketinget vedtog d. 19. december 2016.

Herved vil der fremover være ét organ, der rådgiver ministeren om alle aspekter inden for udviklingssamarbejdet, både det strategiske og det mere konkrete i form af rådgivning om programmer og projekter.

Udviklingspolitisk Råd skal således drøfte og rådgive ministeren om bl.a. landepolitikpapirer, strategier for Danmarks samarbejde med de multilaterale organisationer, samt programmer og projekter af en vis størrelse", hedder det.

En stor mundfuld, må man sige.

Erhvervslivet først og sidst

Hvad sigerr Ulla Tørnæs så om, hvordan hun har udvalgt, hvem der skal sidde i rådet? Hun siger:

”Dansk udviklingssamarbejde er inde i en brydningstid. Vi har netop vedtaget en ny strategi for Danmarks udviklingspolitiske og humanitære arbejde, som et meget bredt flertal af Folketingets partier står bag".

"Strategien sætter en ny retning for dansk udviklingspolitik, hvor der lægges stor vægt på partnerskaber mellem myndigheder, den private sektor og civilsamfundet (NGOerne), ligesom det private erhvervsliv spiller en central rolle. Derfor er jeg glad for, at jeg nu kan sammensætte et nyt Udviklingspolitisk Råd, som afspejler de prioriteringer og kan rådgive mig i realiseringen af den nye strategi”.

”Det nye råd har den faglige bredde og tyngde til at kunne bidrage med relevant rådgivning på alle aspekter af udviklingssamarbejdet. Det gælder repræsentanter fra bl.a. civilsamfundet, forskningsverdenen og fagbevægelsen, ligesom Rådets sammensætning afspejler erhvervslivets vigtige rolle i udviklingssamarbejdet".

LO forvist fra inderkredsen

Erhvervslivets rolle fremhæves gang på gang. Hvordan ser det nye råd så ud i forhold til det?

Ja, i forhold til den gamle og størrre rådsforsamling på 15 medlemmer er der røget hele otte medlemmer ud og det stikker i øjnene, at LO som den eneste af de store interesseorganisationer er fjernet fra kredsen. 

Til gengæld er der indsat en professor fra Copenhagen Business School (CBS), som må formodes at have forstand på erhvervslivet.

At udelukke den førende danske lønmodtagerorganisation er så meget mere overraskende, som at den beklædte næstformandsposten i Rådet indti januar 2016 i skikkelse af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert (som havde siddet på samme position i U-landsstyrelsen).

Nu er det LO-repræsentant Jens Erik Ohrt, der må træde ud af Rådet - i øvrigt ligesom Bente Sorgenfrey fra FTF. På den anden side er fagforeningssiden fortsat repræsenteret ved chefen for Ulandssekretariatet, så der kan også være tale om en intern prioritering i arbejderbevægelsens indstilling til ministeren. Men alligevel....

Blandt de andre otte, der forsvinder, er BØRNEfondens meget erhvervsorienterede direktør (eller CEO som hun kalder sig, IKKE generalsekretær) Bolette Christensen, Rolf Hernø fra CARE Danmark, Vibeke Tuxen fra NGO-samvirket Civilsamfund i Udvikling (CISU) og Helle Samuelsen, Institut for Antropologi på Københavns Universitet

Dertil kommer en ret kontroversiel professor fra Århus, nemlig Christian Bjørnskov fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Han har flere gange været ude med meldinger om, at u-landsbistanden nok slet ikke virker.

Bjørnskov vil næppe blive savnet af mange i u-landsmiljøet.

Fokus på de unge

Et interessnant aber dabei i denne sammenhæng er Ulla Tørnæs glæde over at kunne genudnævne international chef, Gunvor Bjerglund Thomsen, fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

"Jeg er glad for, at jeg med en repræsentant fra DUF har skabt grundlag for særligt fokus på unge," anfører ministeren i pressemeddelelsen.

Det nye Udviklingspolitiske råd var tænkt indskrænket til ni medlemmer fra 15, men regnestykket endte på 11. og der blev - erhvervsorienteringen in mente - plads til en partner fra konsulentfirmaet Nordic Consulting Group (NCG), der har specialiseret sig i at rådgive om bistandsprogrammer.

Tre "store" stadig med i inderkredsen

Tre store interesseorganisationer er stadig med. Det er Dansk Industri (DI), Landbrug & Fødevarer (det, der før hed Landbrugsrådet) og Håndværksrådet, som dækker de mindre virksomheder og længe har følt sig sat i skyggen hos Danida i forhold til "de store" drenge i virksomheds-firmamentet.

Rådsformand er uforandret professor emeritus Georg Sørensen (Aarhus Universitet), mens vicegeneralsekretær Tania Dethlefsen (Sex & Samfund) er næstformand. Det forventes, at hun især skal /vil støtte ministeren i at holde kvindeprofilen højt.

Medlemmerne er udnævnt for perioden frem til 31. december 2019, dvs i tre år fra nu. Mere om Georg Sørensen her og Dethlefsen her

DOKUMENT

De nyudnævnte 11 medlemmer af Udviklingspolitisk Råd 2017-2019 (begge år inklusive)

Formand
Professor emeritus Georg Sørensen
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Næstformand
Vicegeneralsekretær Tania Dethlefsen Sex & Samfund

Direktør Thomas Bustrup Dansk Industri

Direktør Jan O.F. Laustsen Landbrug & Fødevarer

Chefkonsulent Tine Bork Håndværksrådet

Partner Marina Buch Kristensen Nordic Consulting Group, NCG

Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen Folkekirkens Nødhjælp

International chef Gunvor Bjerglund Thomsen Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF

Seniorforsker Lars Engberg-Pedersen Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS

Associate professor Michael Wendelboe Hansen Copenhagen Business School, CBS

Sekretariatsleder Mads Bugge Madsen Ulandssekretariatet

I det hidtidige Råd (2016-2017), udpeget af Kristian Jensen, talte medlemslisten 15:

 • Professor Georg Sørensen, Aarhus Universitet (formand)
 • Vicegeneralsekretær Tania Dethlefsen, Sex & Samfund (næstformand)
 • Direktør Thomas Bustrup, Dansk Industri
 • Direktør Jan O.F. Laustsen, Landbrug & Fødevarer
 • Chefkonsulent Tine Bork, Håndværksrådet
 • Programkoordinator Rolf Hernø, CARE Danmark
 • Bestyrelsesmedlem Vibeke Tuxen, Civilsamfund i Udvikling, CISU
 • Direktør Bolette Christensen, BØRNEfonden
 • International chef Gunvor Bjerglund Thomsen, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Institutleder Helle Samuelsen, Institut for Antropologi på Københavns Universitet
 • Professor Christian Bjørnskov, Institut for Økonomi på Aarhus Universitet
 • Senioranalytiker Louise Riis Andersen, Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS
 • FTF's formand, Bente Sorgenfrey
 • Konsulent Jens Erik Ohrt, Landsorganisationen i Danmark
 • Sekretariatsleder Mads Bugge Madsen, Ulandssekretariatet (Ulandssekretariatet er fagbevægelsens fælles organisation for udviklingsbistand).

Tilsammen giver det otte kvinder og syv mænd (mod syv-otte i det gamle Råd).

De 15, der sad i den første rådsforsamling (2013-2015) udpeget af dav. udviklingsminister Christian Friis Bach (R), var:

 • Generalsekretær i IBIS, Vagn Berthelsen 
 • Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Henrik Stubkjær 
 • Forkvinde for Civilsamfund i Udvikling (CISU), Vibeke Tuxen
 • Sektionsleder i Red Barnet, Julie Koch 
 • Programkoordinator i CARE Danmark, Rolf Hernø
 • Professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, Georg Sørensen
 • Leder af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, Niels Elers Koch 
 • Leder af Institut for Antropologi på Københavns Universitet, Helle Samuelsen
 • Direktør i Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Nanna Hvidt 
 • Formand for FTF, Bente Sorgenfrey
 • LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 
 • LO-konsulent Jens Erik Ohrt
 • Direktør i Dansk Industri (DI), Thomas Bustrup
 • Direktør i Landbrug & Fødevarer, Jan O. F. Laustsen
 • Chefkonsulent i Håndværksrådet, Tine Bork

Dvs fem fra NGOerne, fire fra forskerverdenen, tre fra fagbevægelsen og tre fra erhvervslivet både i det nye og gamle råd (omfatter årene fra 2013 til udgangen af 2015).

Laustsen og Knuppert var eneste gengangere i 2013 fra den nedlagte U-landsstyrelses fuldgyldige medlemskreds - dvs stedfortrædere ikke medregnet.

Folkekirkens Nødhjælp, IBIS og Red Barnet Danmark mistede deres repræsentant i rådsforsamlingen ved udgangen af 2015, som tilsammen talte seks nye navne. 

Tania Dethlefsen afløste samtidig Marie-Louise Knuppert som næstformand.