Gå til hovedindhold

Mobile menu

Ole Bang runder de 85

Fhv. direktør, cand.merc. Ole Bang, København, fylder 85 søndag d. 3. december 2017.


Da fødselaren tidligere i år trådte ud af Mellemfolkeligt Samvirkes Råd var det afslutningen på 61 år i humanitært arbejde med internationalt sigte.

I 1960 blev han generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp og i 1967 valgt som formand for Mellemfolkeligt Samvirke.

Som aktiv i kampen mod apartheid var Ole Bang vicepræsident for den internationale Defence and Aid Fund i London og medlem af regeringens udvalg til støtte af apartheidpolitikkens ofre.

Skiftende regeringer har haft bud efter Ole Bang og i 1982 blev han formand på afbud for det såkaldte Ole Bang-udvalg, der skulle gennemgå udviklingsbistandens sammensætning og prioriteringer med en tættekam.

Se meget mere om hans indsats her og fødselarens omfangsrige bistandsvirke i vor omtale, da han fyldte 80, her

I 1997 trak dav. miljøminister Svend Auken ham ind i miljøarbejdet som formand for Elsparefonden, som med en bevilling på 90 mio. kr. om året stod for en effektivisering af energispare-aktiviteterne.

Ole Bang har boet på Gammelholm i det centrale København siden 1948 og er i dag aktivt medlem af Indre By Lokaludvalg og næstformand for Miljøpunktet.