Gå til hovedindhold

Mobile menu

P1 lancerer programserie om verdensmålene

P1 har lanceret en ny radioserie om de 17 verdensmål. Studievært Dan Grønbech inviterer hver fredag kl. 10 til diskussion om ét af målene – Globalnyts Jytte Laursen har lyttet til første udsendelse om Mål 1: Afskaf Fattigdom. 

P1 har lanceret en serie om de 17 verdensmål (Sustainable Develeopment Goals, SDGer), som verdens ledere blev enige om i 2015. Studievært Dan Grønbech inviterer hver fredag kl. 10 til diskussion om ét af målene – den første udsendelse var i fredags (d. 17.8) og handlede om Mål 1: Ingen skal leve i fattigdom i 2030.

For at diskutere prioriteringer i kampen for at reducere/udrydde fattigdom i verden, havde Dan Grønbech to gæster i studiet: Martin Paldam, professor emeritus fra Aarhus Universitet (udviklingsforsker) og Dorthe Madsen, generalsekretær for Ingeniører uden Grænser.

P1 redder verden kan høres her

Det absolut vigtigste for fattige lande er at sælge mere på verdensmarkedet, ifølge Martin Paldam. Det vil sige at øge produktion og den internationale samhandel, som kræver arbejdskraft og dermed vil skabe flere job. Netop at få et job er vejen til et bedre liv for verdens fattige – og der skal skabes mange nye arbejdspladser hvert år for at give jobmuligheder til de stigende befolkninger i verdens fattige lande.

Der er rigtig mange elementer i at få øget samhandel, såsom fred, uddannelse, reguleringer og adgang til ressourcer som vand og elektricitet. Forskningen har ikke kunnet påvise én enkelt vej til at skabe forudsætningerne for øget produktion og handel – siden Anden Verdenskrig er det lykkedes for mange lande i Asien og Latin Amerika, men der er ikke en enkelt opskrift på hvordan.

For Dorthe Madsen er det absolut væsentligste at skaffe adgang til vand, der er den mest knappe ressource. Adgang til rent drikkevand reducerer sygdom og fattige husholdningers udgift til livsnødvendigt vand. Og det vil virke på alle niveauer, både for den enkelte husholdning/det enkelte menneske og på samfundsniveau i form af mindre sygdom. Det drejer sig i al væsentlighed ikke om at få gravet brønde, men langt mere om at overføre viden om vandforsyning til landsbyerne – så de selv kan grave brønde, vedligeholde pumper og i det hele taget sørge for, at der findes rent drikkevand.

Udsendelsen belyste også mikrofinansiering, hvor små lån gives til en enkelt og/eller en mindre gruppe. Denne type udviklingsbistand fik i 2012 Nobels Fredspris og er indeholdt i de fleste støtteprojekter. Det er imidlertid ikke oplagt, at mikrofinansiering løser alle problemer med fattigdom – nyere resultater viser, at der kun er en mindre effekt på indkomsterne. Det er således (heller) ikke den altafgørende løsning på verdens fattigdomsproblemer.

De to gæster i studiet var i store træk enige, om end ikke i hvad man bedst kan gøre. Om løsningen er at købe afrikansk (som Martin Paldam anbefaler) eller at øge overførsel af viden (om vand) til verdens fattige (som Dorthe Madsen anbefaler), bliver der formentlig kastet mere lys over i de kommende udsendelser. Den næste udsendelse kommer fredag d. 24.8 kl. 10 og handler om det vand og sanitet (verdensmål 2).