Gå til hovedindhold

Mobile menu

Privat-offentligt samarbejde om Kenyas vandknaphed iværksat i København

Kenya kan se frem til vandknaphed i fremtiden, hvis man fortsætter som hidtil. Det østafrikanske land tilsluttede sig i København samarbejdsforum om vand, hvor den private og den offentlige sektor skal finde løsninger.

Thomas Jazrawi

I 2030 forventer eksperter, at der vil være et 40% underskud i udbuddet af vand i forhold til efterspørgslen.  

Denne kløft mellem den tilgængelige mængde af rindende vand og behovet forsøger 2030 Water Resource Group (2030 WRG) at mindske.

Nu kan man tilføje et nyt medlem, da Kenya tilslutter sig samarbejdet.

Det skete officielt på et pressemøde ved 3GF-konferencen, der blev afholdt i København mandag og tirsdag.

“Kenya er et land med vandknaphed. Vi må komme med nye løsninger”, lød det på mødet fra Eugene Wamalwa, der sidder i Kenyas ministerie for vand.

“Dette partnerskab med den private sektor og civilsamfundet vil hjælpe med at levere løsninger for at sikre vand til fremtidige generationer. Et problem, der deles, er et problem, der halveres og løses”, supplerer han.

Som repræsentant for 2030 WRG var direktør Anders Berntell til stede ved offentliggørelsen.

“I Kenya er appetitten for denne type af diskussioner og interessen i at undersøge nye tilgange meget imponerende. Dette vil være afgørende for Kenyas bæredygtige udvikling”, forklarer han.

Indsats mod vandspild

Vand er en knap ressource. 663 millioner mennesker mangler adgang til rent vand. Hvis man laver en periodevis beregning bliver tallet over en milliard mennesker, der på et tidspunkt i løbet af et år har en mangelfuld adgang til vand af en ordentlig kvalitet.

Et af FN’s verdensmål er at skaffe adgang til rent vand for alle mennesker - det er udtrykt i mål nummer 6.

I Kenya vil der i 2030 være et 30% mindre udbud af vand end det reelle behov, hvis man fortsætter som hidtil - altså ifølge en business as usual-tilgang.

“Vi mener, at dette er business unusual”; fortæller Vimal Shah, direktør for Bidco Africa.

“Hidtil har den offentlige sektor og den private sektor forsøgt med forskellige løsninger, og når tingene ikke fungerer anklager de hinanden. Nu bliver det ikke regeringen alene, eller den private sektor alene. Det bliver alle”, tilføjer han.

Han mener ikke, at der mangler vand. Problemet er snarere, at rigtigt meget vand spildes.

Phyllis Wakiaga, der er direktør i Kenyas sammenslutning af producenter, mener ligeledes, at indsatsen indtil videre har været fragmenteret.

“Det er ikke sket på en særlig koordineret måde. Nu starter vi med udfordringerne og bevæger os mod løsninger. Vi har eksempelvis behov for at kigge på vandspild i industrien”, fastslår hun.

“At sikre en sikker og rigelig forsyning af vand er afgørende for at omstille Kenya til et industrialiseret middelindkomstland”, lyder budskabet fra Eugene Wamalwa.

Han understreger samtidigt, at det østafrikanske lands forfatning garanterer borgerne adgang til vand i ordentlig kvalitet.

Mange lande deltager i sammenslutning

2030 WRG-initiativet startede i 2009. Projektet blev oprettet som et samarbejde mellem International Finance Corporation (en afdeling i Verdensbanken), World Economic Forum, det svejtsiske udviklingsagentur samt en række private virksomheder som Nestlé, PepsiCo og Coca Cola.

I dag har sammenslutningen projekter i Indien, Mexico, Mongoliet, Peru, Sydafrika og Tanzania. Kenya er altså det nyeste medlem. Derudover har 2030 WRG lidt løsere aktiviteter i Jordan og Bangladesh.

“Vi er bare facilitatorere. Det er landene, der styrer begivenhederne” siger Anders Berntell, og tilføjer:

“Vi skaber en ramme for aktørerne, hvor civilsamfund, regeringer og den private sektor kan føre samtaler. Der er har været en hastig udvikling med samarbejdet i Kenya. Det første møde vil foregå i oktober, og der er allerede udarbejdet programmer”.

Undersøgelse om prissætning på vand

Den danske udenrigsminister Kristian Jensen (V) fremhævede Kenyas tilslutning til 2030 WRG som et af de væsentlige resultater af 3GF-konferencen. Det skete i afslutningstalen, hvor han også præsenterede en sluterklæring fra parterne.

I den endelige erklæring fra mødet, kaldet “Charter of Action”, er der opfordringer til at udvide samarbejdet om vand i Afrika, Asien og Latinamerik.

Erklæringen opfordrer ligeledes til at lave en undersøgelse om konsekvenserne af en prissætning på vand. Den skal ifølge charteret give beslutningstagere et bedre grundlag for at regulere på dette område.

Charteret kan læses her: http://3gf.dk/en/News/newsdisplaypage/?newsID=12735DB5-6C8C-4BC7-9D9A-BB56ED7638C1 

En pressemeddelelse kan findes på 2030 WRG’s hjemmeside, hvor flere informationer om initiativet er tilgængelige: 

https://www.2030wrg.org/2030-water-resources-group-and-kenya-join-forces-to-close-gap-between-water-supply-and-demand/