Gå til hovedindhold

Mobile menu

JOB:
Programkoordinator til Plan Danmarks urbane udviklingsarbejde

Annoncør

Plan International Danmark

Ansøgningsfrist

Mandag, 21. august 2017 - 9:00

 

Programkoordinator til Plan Danmarks urbane udviklingsarbejde

 

 

Ansøgningsfrist mandag den 21. august kl 09:00

Der er tale om en fastansættelse og en fuldtidsstilling.

Vi skal bruge en faglig stærk og engageret kollega til vores programafdeling. Du brænder for at få byerne endnu højere op på den globale dagsorden og er parat til et både selvstændigt og udfordrende job i et særdeles slagkraftigt team i vækst.

 

Plan Danmarks arbejde i byerne

Vi tror på, at alle har ret til byen. Også de millioner af børn og unge, der vokser op i de mest skrøbelige byområder. Vi arbejder i en række lande, bl.a. Kenya, Egypten, Zimbabwe, Etiopien, Uganda, Liberia og Bangladesh, og der kommer flere til. Vi samarbejder tæt med lokale civilsamfundsorganisationer og Plans landekontorer. Vores fokus er at mindske vold og usikkerhed, styrke børn og unges rettigheder og demokratiske deltagelse samt sikre, at unge har adgang til ordentlige og bæredygtige indtægtsmuligheder, også i skrøbelige byområder.

 

Om jobbet

Du bliver en del af en international organisation. Som programkoordinator har du ansvaret for projekter/programmer i udvalgte lande, og du bidrager til videreudvikling af porteføljen i samarbejde med kollegaer på landekontorerne og i København. Du er med til at sikre den højeste faglige kvalitet, læring og dokumentation i implementeringen af vores programmer. For den rigtige kandidat er der mulighed for at arbejde med specialisering inden for f.eks. børn og unges demokratiske deltagelse; konflikt og voldsforebyggelse; styrkelse af unges økonomiske muligheder; humanitære indsatser i skrøbelige byområder; eller dokumentation og læring i en urban kontekst.

 

Arbejdsopgaver

·         Projekt- og portefølgestyring, herunder dokumentation, rapportering og budgetstyring, samt udarbejdelse af ansøgninger til f.eks. EU og Danida.

·         Relationsopbygning og tæt dialog med vores landekontorer i forbindelse med ansøgninger og projektimplementering.

·         Styrkelse af Plan Internationals og partnernes faglige kapacitet indenfor f.eks. volds- og konfliktforebyggelse, styrkelse af unges økonomiske muligheder, og humanitære indsatser i skrøbelige byområder.

·         Bidrage til systematisk dokumentation og læring med henblik på at understøtte metodeudvikling og det politiske arbejde for inklusiv byudvikling.

 

Om dig

·         Du har mindst fem års relevant og professionel erfaring med planlægning og styring af større projektporteføljer i en international sammenhæng.

·         Du har solid og dokumenteret erfaring fra Afrika/Asien/MENA med civilsamfundsprogrammer og rettighedsbaserede projekter for og med børn og unge, fuld fokus på ligestilling mellem kønnene og gerne erfaring med humanitære indsatser.

·         Du har en særlig faglig kompetence inden for et af vores prioritetsområder: Børn, unge og vold; unges aktive medborgerskab; styrkelse af unges økonomiske muligheder eller dokumentation og læring. Du har lyst til at sætte dine kompetencer i spil i en urban kontekst.

·         Du har en relevant videregående uddannelse og professionel erfaring fra en lignende organisation.

·         Du skriver særdeles godt og behersker både ansøgninger og afrapporteringer - også til internationale donorer.

·         Du arbejder struktureret og selvstændigt og trives i mindre projektgrupper, også når der er en stram deadline.

·         Du er flydende (skriftligt/mundtligt) på engelsk og dansk. Det er endvidere en fordel, hvis du behersker arabisk eller fransk.

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn efter kvalifikationer og forhandling. Arbejdsstedet er København med 4-8 ugers rejseaktivitet om året. Tiltrædelse snarest muligt. I forbindelse med ansættelsen vil Plan Danmark indhente dokumentation for en ren børneattest.

 

Er du interesseret, så send en kort motiveret ansøgning og CV i ét dokument til [email protected] senest mandag den 21. august kl 09:00. Mærk ansøgningen ”Programkoordinator”. Angiv venligst hvor du har set stillingsopslaget. Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Plan Danmark er en del af Plan International - en af de ældste og største humanitære organisationer i verden med fokus på piger og drenge. Plan arbejder i 51 udviklingslande i Afrika, Asien og Amerika for at sikre børn og unges rettigheder og løfte millioner af børn ud af fattigdom. Vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s Børnerettighedskonvention.

 

 

 

Skriv venligst at du har set jobopslaget på Globalnyt.