Gå til hovedindhold

Mobile menu

Seminar: Skab engagerende kommunikation om Verdensmålene (København)

Tid

Mandag, 5. marts 2018 - 14:00 til 19:30

Sted

MS Global Platform, Møderiet, Fælledvej 12, 2200 København N

Seminaret er henvendt til alle med interesse for udviklingskommunikation - og for at høre, om FRAME, VOICE, REPORT puljen kunne være noget for dem.

Seminaret har 3 formål

  1. At oplyse deltagerne om baggrund, krav og kriterier for FRAME, VOICE, REPORT puljen
  2. At give deltagerne mulighed for at netværke og finde mulige samarbejdspartnere i forhold til puljen - både blandt andre organisationer og blandt tilstedeværende journalister. 
  3. At give deltagerne øget kendskab til tankerne bag konstruktiv kommunikation såvel som teorien bag 'values and frames' diskussionerne indenfor udviklingskommunikation.

Indhold 

CISU lancerer en pulje med fokus på at oplyse og engagere EU borgere i verdensmålene. 

Lancerings-seminarerne vil være en blanding af oplæg om FRAME, VOICE, REPORT puljen samt ekspert inputs om udviklingskommunikation, herunder oplæg om 'Values and Frames' teorien såvel som principperne bag konstruktiv kommunikation. 

Både Values and Frames teorien og principperne bag konstruktiv kommunikation indgår i krav og kriterier for puljen. Begge elementer er gode redskaber til at arbejde med en nuanceret og engagerende kommunikation om verdensmålene. 

Derudover vil der være mulighed for at netværke og udveksle idéer med andre potentielle ansøgere såvel som at etablere eventuelle samarbejder i forhold til en specifik ansøgning. 

Oplægsholdere vil fremgå, når de er endeligt bekræftede. 

Kursusansvarlige 

Maria Molde og Helene Kannergaard

Baggrundsmateriale 

Foreløbige retningslinjer for FRAME, VOICE, REPORT ses her: http://www.cisu.dk/oplysning-kommunikation/frame--voice--report

Tilmelding og pris

Seminaret er gratis.

Tilmelding: http://kurser.cisu.dk/Home/Kursus/478