Gå til hovedindhold

Mobile menu

Små NGOer kan juble: Flere timer til frivilligt arbejde

Dagpengemodtagere og efterlønnere får fremover mulighed for at bruge flere timer om ugen på frivilligt arbejde, uden at det koster dem penge. Det vil bl.a. hjælpe især de små NGOer i u-landsarbejdet, som ofte drives af relativt få ildsjæle.

Det er resultatet af en bred politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, skriver JP online lørdag.

Hovedpunkter:

* Dagpengemodtagere kan fremover udføre frivilligt, ulønnet arbejde 10 timer om ugen uden fradrag i ydelsen, mens efterlønsmodtagere tilsvarende kan udføre frivilligt arbejde 15 timer om ugen. I dag er grænsen fire timer.

*Der er ingen øvre grænse for modtagere af fleksydelse, som er en efterlønslignende ordning for personer i fleksjobordningen, og modtagere af ledighedsydelse. I dag er grænsen fire timer.

* Definitionen af en frivillig organisation, forening eller lignende ændres, så den svarer til det sociale område. Med den nye definition fjernes bl.a. kravet om, at overskuddet skal gå til almennyttige formål.

* Forskellen mellem ”aktiviteter” og ”frivilligt, ulønnet arbejde” fastholdes, så frivillige aktiviteter fortsat kan udføres uden fradrag i ydelsen. Det betyder, at fradragsreglerne fortsat kun gælder, hvis arbejdsopgaverne har karakter af arbejde, der kan udbydes som lønarbejde.

* Det skal være muligt at udføre mindre opgaver med karakter af primær drift og vedligeholdelse uden fradrag i ydelsen. Det skal ske i de tilfælde, hvor der er tale om mindre frivillige foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte folk med løn.

* De nye regler ventes træde i kraft 1. januar 2018.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet