Gå til hovedindhold

Mobile menu

JOB:
Stabsmedarbejder til CISU

Annoncør

CISU - Civilsamfund i Udvikling

Ansøgningsfrist

Mandag, 22. januar 2018 - 12:00

 

Stabsmedarbejder

 

 

 

- med fokus på foreningsopgaver, medlemsdialog, frivillighed og ressourcemobilisering

Ansættelse: Ansættelse på 37 timer om ugen med start den 1.marts 2018.

Ansættelsesvilkår: Løn- og arbejdsvilkår som konsulent iht. CISUs lokale overenskomst (se hjemmesiden)

Arbejdssted: CISUs sekretariat i Klosterport 4x i Aarhus C

Ansøgning: En ansøgning på 1-2 sider indsendes sammen med dit CV på mail senest mandag den 22. januar 2018 kl. 12.00 til [email protected] mærket "stabsmedarbejder"

Ansættelsessamtaler: Den 26. januar 2018 i Aarhus

Yderligere oplysninger: [email protected] eller telefon 86120342

 

 

CISU søger en engageret stabsmedarbejder efter at vores medarbejder på området igennem mange år har søgt andre spændende udfordringer.

 

Kunne du tænke dig at:

 • bruge dine systematiske, analytiske og planlægningsmæssige kompetencer og erfaring til gavn for de folkelige danske foreningers indsatser for en mere retfærdig verden sammen med deres partnere i udviklingslandene?

 

 • arbejde på et sekretariat i Aarhus for en sammenslutning af 280 danske medlemsorganisationer, 24 ansatte og en omsætning på omkring 200 mio. kr. om året?

 

 • være med til at drive og udvikle foreningen CISU og dens bestyrelsesarbejde og dialog med medlemsorganisationerne samt bidrage til at styrke medlemsorganisationernes eget arbejde med ressourcemobilisering, fundraising og frivillighed?

 

CISU oplever lige nu en spændende og udfordrende udvikling i opgaver, omsætning og organisatorisk kompleksitet. Vi søger en medarbejder, der brænder for at tage del i den udvikling.

 

CISU leverer i dag et bredt sæt af kapacitetsydelser og forvalter flere puljer finansieret af Udenrigsministeriet: Civilsamfundspuljen (støtte til almene civilsamfundsindsatser i udviklingslande), Danish Emergency Relief Fund (støtte til humanitære indsatser), Oplysningspuljen (en mindre pulje til danske oplysningsindsatser). Fra december 2017 har EU endvidere finansieret en europæisk oplysningspulje om FN's Verdensmål, hvor CISU har rollen som den ledende organisation i et europæisk netværk. Se mere på cisu.dk

 

 

Opgaverne vil kunne omfatte:

 

Planlægning, servicering og opsamling af bestyrelsens arbejde i samarbejde med ledelsen og bestyrelsen herunder at:

 

 • varetage tilrettelæggelsen af bestyrelsens langsigtede arbejde og mødevirksomhed
 • varetage den løbende kommunikation imellem sekretariat og bestyrelse
 • forberede bestyrelsens møder sammen med ledelse og formandskab herunder udformning af dagsorden, indhentelse af bilag, logistikoverblik etc.
 • tage referat af bestyrelsens møder og udforme oversigt over beslutninger og opfølgningsbehov

samt

 • være hovedkraft i tilrettelæggelsen af den årlige generalforsamling

 

 

At udvikle og organisere CISUs løbende dialog med medlemsorganisationerne i samarbejde med sekretariat og bestyrelse herunder at:

 

 • udvikle og anvende redskaber til at styrke den løbende dialog med medlemsorganisationerne og tilrettelægge medlemsinddragende processer
 • tilrettelægge den foreningsrelaterede kommunikation med medlemsorganisationerne og løbende opdatere foreningssiderne på cisu.dk (det meste af "om CISU")
 • understøtte medlemsorganisationers, bevillingshaveres og andre interessenters inddragelse i tilrettelæggelse og gennemførsel af CISUs konkrete indsatser
 • at bidrage til at styrke og udvikle et velfunderet interessevaretagelsesarbejde på vegne af medlemsorganisationerne

 

 

At understøtte og styrke medlemsorganisationers og bevillingshaveres eget arbejde med ressourcemobilisering, fundraising og frivillighed herunder at:

 

 • udvikle CISUs viden om, og formidling af, organisationernes muligheder for fundraising
 • bidrage til at udvikle nye former for mobilisering af ressourcer, der kan styrke organisationernes og deres partneres indsatser og målopfyldelse f.eks. igennem etablering af nye samarbejdsformer med virksomheder og andre aktører, anvendelse af nye teknologier og styrket inddragelse af frivillige, allianceopbygning (ressourcemobilisering)
 • understøtte samspillet imellem CISUs puljer og organisationernes arbejde med ressourcemobilisering og fundraising

 

At bidrage til CISUs analyse- og monitoreringsarbejde herunder at:

 

 • udføre planlægnings- og analyseopgaver efter behov identificeret af ledelse og sekretariatets grupper
 • udvikle brugerundersøgelser, statistikker og andre opfølgningsredskaber
 • understøtte udvikling af monitoreringsmetoder og -redskaber af CISUs arbejde på organisatorisk niveau samt indgå i analysearbejde ud fra disse data
 • indgå i arbejdet med at udvikle nyt resultatrammeværk for CISU på organisatorisk niveau

 

At understøtte ledelsens og sekretariatets generelle udvikling og indsatser herunder at:

 

 • understøtte ledelsens opgaveløsning
 • være back-up på sekretariatets administrative funktioner

samt

 • understøtte aktuelle processer i 2018 med udformning og udmøntning af en ny CISU strategi

 

Ovenstående er en bruttoliste. Prioritering af opgaver vil være afhængige af dine konkrete kvalifikationer i kombination med sekretariatets andre kompetencer - og kan ændre sig over tid. Hvor det er relevant, vil der være tale om deltagelse i tværgående opgaver i sekretariatet herunder deltagelse i tematiske grupper.

 

Kvalifikationer:

Vi lægger vægt på, at du har en relevant uddannelsesbaggrund og desuden at du har kendskab til og konkrete erfaringer med:

 • arbejdet i politisk ledede organisationer
 • forenings-/organisationsarbejde og organisationsudvikling
 • tilrettelæggelse af møder, mødereferater og opfølgning på møder
 • fundraising og ressourcemobilisering
 • at arbejde med frivillige - og med samspillet imellem frivillige, foreningerne og deres indsatser
 • anvendelse af planlægnings-analyse- og monitoreringsredskaber og selvstændigt har udarbejdet skriftlige analyser, givet mundtlige oplæg og udformet indstillinger
 • Har erfaring med redskaber til brugerundersøgelse og anden systematisk monitorering/opfølgning

Du skal kunne tale og skrive på engelsk og grundlægende beherske MS Office programmer.

 

Det vil være dejligt hvis du også:

 • har kendskab til udviklingssamarbejde og Danidas Civilsamfundsstrategi og har personlige erfaring fra arbejde i udviklingslande
 • kan kommunikere tydeligt og inspirerende i skrift og tale
 • har politisk/strategisk indsigt
 • har erfaring med undervisning og facilitering
 • har erfaring med at arbejde i databaser
 • har lavet analysearbejde for eksempel baseret på dokumenter, statistikker, budgetter og databaser

og

 • er systematisk, tålmodig og har personlig gennemslagskraft
 • har et godt strategisk overblik og kan bevare det i en presset situation
 • har lyst til at arbejde med folkeligt baserede organisationer og udviklingssamarbejde

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job på et travlt sekretariat med mange fagligt spændende og udfordrende opgaver
 • En rar, sjov og uformel arbejdsplads med fokus på høj medarbejderinddragelse, stærk faglighed og transparente processer og arbejdsgange
 • Der vil være enkelte rejsedage til København, og der kan forekomme rejsedage til udlandet.

Mangfoldighed: Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

 

Skriv venligst at du har set jobopslaget på Globalnyt.