Gå til hovedindhold

Mobile menu

Stor interesse for nyt Danida program

Der har vist sig at være stor interesse for Danidas nye erhvervsinstrument Danida Market Development Partnerships. Udenrigsministeriet har modtaget 53 ansøgninger til den første ansøgningsrunde hvoraf fem partner konsortier er blevet inviteret til at gå videre med at udvikle deres projekt. 
Mælken afhentes i Etiopien

Mælken afhentes i Etiopien

USAID/Flickr

Danida Market Development Partnership afløser de tidligere erhvervsinstrumenter Danida Business Partnerships og Business to Business programmet. De tidligere programmer blev evalueret i 2014, hvor det blev konkluderet, at de samlet set ikke havde haft tilstrækkelig effekt på beskæftigelse og bæredygtig vækst i udviklingslandene. Samtidig stillede evalueringen spørgsmålstegn instrumenternes forenelighed med EU’s statsstøtteregler.

Danida Market Development Partnership  formål er at fremme FN’s 8. verdensmål for bæredygtig udvikling – fremme af vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle.

Programmet er nyskabende ved, at basere sig på samarbejder mellem virksomheder og civilsamfundsorganisationer. Tilskuddet som udbetales til og administreres af civilsamfundspartneren i de enkelte konsortier kan dække op til 75% af de totale projektomkostninger og ordningen lægger op til at der ansøges om mellem fem mio. og otte mio. kr.
Hvis programmet kommer til at fungere efter hensigten, kommer virksomhedernes viden om at drive forretning til at gå op i den højere enhed med civilsamfundsorganisationernes viden om forholdende i de enkelte projektlande, hvor de i mange tilfælde allerede er etableret, så der forhåbentligt bidrages til skabelsen af en mere innovativ og robust udvikling af privatsektoren.
Det at der ikke ydes tilskud til virksomhedspartneren gør dog, at ordningen fortrinsvis appellerer til store virksomheder som har råd til at foretage den nødvendige investering, hvilket sammensætningen af de første fem konsortier synes at bekræfte:

*Vedvarende Energi med Vestas Wind Systems som key business partner; formål: udvikle bæredygtige mini-netværk og produktion af vindturbiner i Kenya;

*CARE Danmark med Christian Hansen A/S som key business partner; formål: styrke udbytte og indtjening gennem biologisk plantebeskyttelse i Kenya

*Landbrug&Fødevarer/SEGES med Arla som key business partner; formål: markedsdrevet bæredygtig vækst i mejerisektoren i Nigeria

*DIEH med Bestseller som key business partner; formål: forbedre produktivitet, kvalitet og arbejdsvilkår i beklædningsindustrien i Myanmar

*Global Alliance for Improved Nutrition med Arla Food Ingredients Group som key business partner; formål: udvikling af mejerimarkedet i Etiopien.
Udenrigsministeriet forventer at kunne lancere en ny ansøgningsrunde inden sommeren 2017. Der er på Finansloven for 2017 afsat 60 mio. kr. til programmet, hvilket er 20 mio. kr. mere end i 2016.

Læs mere om programmet og Danidas øvrige erhvervsinstrumenter her