Gå til hovedindhold

Mobile menu

Stor karriere i FLSmidth gennem 39 år

Fhv. direktør i FLSmidth A/S, hvor han var ansat i 39 år, Søren Iversen, København, fylder 75 søndag d. 12. november 2017.

Fødselaren, der stammer fra Holstebro, læste til civilingeniør på den dav. Polytekniske Læreanstalt og dimitterede som kemisk ingeniør i 1966.

Herefter lå hans løbebane og hele arbejdsliv i cementkoncernen FLSmidth A/S, hvor han blev ansat i 1968 og var indtil sin endelige fratræden i 2007.

FLSmidth med de mange bånd til opgaver i landene i Den 3. Verden, hvor Søren Iversen da også snart blev udstationeret i Tyrkiet, Iran og Mexico. Især Iran har koncernen tætte bånd til efter konstruktionen af den berømte transiranske jernbane i 1930erne, og man er stadig aktiv i landet på allehånde felter.

Se også denne tankevækkende kronik i Danidas tidsskrift "Udvikling"

http://www.netpublikationer.dk/um/udvikling_0217/Html/kap25.html

Søren Iversen begyndte som opstartsingeniør af cementfabrikker, derefter overgik han til firmaets salgsafdeling og blev i 1974 efter et år i Danmark sendt til FLSmidths kontor i Mexico i syv år, hvor han blev leder af kontoret i 1976.

I 1981 gik turen atter hjem for at overtage en stilling som chef for den nyoprettede filterdivision, der siden blev til FLS-Miljø.

I 1983 blev han udnævnt til underdirektør og var i en årrække salgschef for cementprojekter i flere lande i Fjernøsten, inden han i 1992 blev direktør og divisionschef for firmaets projektafdeling.

1997-2000 var Søren Iversen admin. direktør for FLSmidths danske ingeniørforretning og bestred i årene 2000 til 2005 hvervet som COO (Chief Operating Officer) i den globale FLSmidth ingeniørforretning.

Han udtrådte af FLS-direktionen i 2006 og helligede sig det sidste år løsningen af specialopgaver i organisationen, inden hans endelige fratræden i 2007.

Fritiden bruges bl.a. på skovbruget i Jylland, hvis han ikke er ude på vandet med seniorerne fra Københavns Roklub.