Gå til hovedindhold

Mobile menu

Ulla Tørnæs kaldes i samråd om korruptionsramt rådgivervirksomhed

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) ændrer nu mening og reagerer i sagen om den korruptionsramte virksomhed Consia Consultants. Udenrigsministeriet har besluttet at iværksætte en fuld revision og suspendere udbetalinger til virksomheden - Enhedslisten kalder nu ministeren i samråd “for at komme til bunds i sagen”.   

CC BY Lizette Kanbré

Ulla Tørnæs (V) meddeler, at Udenrigsministeriet nu “foranlediget af sagen med Verdensbanken, har besluttet at iværksætte fuld revision og skærpet tilsyn” af det eneste igangværende projekt med rådgivningvirksomheden Consia Consultants.

Det drejer som et projekt i Egypten med en udviklingsbevilling på 4,6 mio. kr., hvoraf godt 1,5 mio. kr. er uforbrugt.

Det skriver ministeren i sit svar på et Paragraf 20-spørgsmål, stillet af Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl (Ø).

Læs også Kritikere: Uacceptabelt, at Danida fortsætter samarbejde med korrupt virksomhed

Men allerede i forberedelserne til revisionen af projektet i Egypten, har Udenrigsministeriet konstateret “langvarige forsinkelser med virksomhedens betaling til en lokal partner”.

Derfor har Udenrigsministeriet nu “besluttet at suspendere udbetalinger til virksomheden, ligesom Rigsrevisionen er orienteret om sagen,” skriver ministeren i sit svar.

Meldingen kommer efter, at Udenrigsministeriet tidligere har fastholdt, at Verdensbankens afgørelse ikke vil få direkte indvirkning på Danmarks samarbejde med virksomheden.   

Læs også Ulla Tørnæs: Ingen Danida-sanktioner på vej mod korruptionsramt rådgivervirksomhed

Læs også Verdensbanken sortlister dansk rådgivervirksomhed for korruption

Ulla Tørnæs (V) fastholder dog i sit svar til Christian Juhl (Ø), at man først vil tage stilling til “om der kan blive tale om endegyldigt at afbryde samarbejdet med Consia Consultants ApS vedrørende projektet i Egypten,” når sagen samlet set er tilstrækkeligt belyst.

Ministerens svar tager ikke stilling til, om fulde sanktioner eller et ophør af al samarbejde med virksomheden er på bordet på nuværende tidspunkt.

Enhedslisten kalder Ulla Tørnæs i samråd

Christian Juhl (Ø) udtaler til Globalnyt, at han på baggrund af svaret nu vil kalde ministeren til samråd om sagen:

“Vi glæder os over, at ministeren tager sagen alvorligt og nu undersøger den nærmere, men på baggrund af ministerens svar og sagens forløb, vil vi nu indkalde ministeren til samråd. Det er for slapt først at reagere, når pressen rører på sig. Det er jeg ikke tryg ved. Den slags skal en minister selv reagere på.
Men det er en start, at der nu kommer en undersøgelse og en reaktion.
Nu skal vi have bund i den konkrete sag. Hvordan håndterer ministeren sagen i lyset af, at Danmark bryster sig med nul-tolerance overfor korruption? Hvorfor har ministeren ikke grebet ind før og hvorfor skulle Globalnyt gøre opmærksom på det, før der blev kigget på det? Og så er vi nødt til at finde ud af, hvordan Udenrigsministeriet kan stramme op på kontrollen, så sådan en sag fanges i fremtiden. Nul-tolerance skal være  nul-tolerance. Man kan godt blive bekymret for kvaliteten af korruptionskontrollen, selvom vi i Danmark gør meget ud af, at være førende på dette område,” udtaler Christian Juhl (Ø) til Globalnyt.

Globalnyt følger sagen og samrådet med udviklingsministeren.

Læs Christian Juhls (Ø) Paragraf 20-spørgsmål og Ulla Tørnæs´(V) svar:
Christian Juhl (Ø): Synes ministeren, at det er et passende signal at sende i forhold til Danmarks bidrag til bekæmpelse af global korruption, når ministeren udtaler, at Verdensbankens sortlistning af Consia ikke vil få umiddelbare konsekvenser for samarbejdet med Danida?

Ulla Tørnæs (V): Vi tager den konkrete sag meget alvorligt, og vi vurderer nøje vores handlemuligheder.

Udenrigsministeriet har gennem længere tid været i kontakt med både Verdensbanken og relevante danske myndigheder i sagen.

Der er en enkelt igangværende udviklingsbevilling til Consia Consultants ApS, som omhandler et projekt i Egypten. Bevillingen er på 4,6 mio. kr. hvoraf godt 1,5 mio. kr. er uforbrugt. Projektperioden løber fra 2014-2017. Hvad angår denne bevilling har Udenrigsministeriet, foranlediget af sagen med Verdensbanken, besluttet at iværksætte fuld revision og skærpet tilsyn med projektet. I forberedelsen af revisionen har der kunnet konstateres langvarige forsinkelser med virksomhedens betaling til en lokal partner. På den baggrund er det besluttet at suspendere udbetalinger til virksomheden, ligesom Rigsrevisionen er orienteret om sagen, som det er almindelig praksis i sager hvor der er mistanke om uregelmæssigheder (såkaldte C-sager).

Når sagen samlet set foreligger tilstrækkeligt belyst, vil Udenrigsministeriet konkret vurdere om der kan blive tale om endegyldigt at afbryde samarbejdet med Consia Consultants ApS vedrørende projektet i Egypten.

Dokumentation: § 20-spørgsmål S 1152 Om Verdensbankens sortlistning af Consia.