Gå til hovedindhold

Mobile menu

JOB:
Vækstrådgiver inden for arbejdsmiljøområdet til den danske ambassade i Bangladesh

Annoncør

Udenrigsministeriet

Ansøgningsfrist

Torsdag, 4. januar 2018 - 12:00

 

Vækstrådgiver inden for arbejdsmiljøområdet

 

 

Vil du være med til at styrke Danmarks relationer til Bangladesh; videreudvikle de tætte relationer mellem de bangladeshiske og danske arbejdstilsyn - og samtidig være med til at støtte danske tekstil- og modevirksomheder, som gerne vil sikre sig at de produkter, de importerer fra Bangladesh, er produceret under forsvarlige forhold? - Så er du måske vores kommende vækstrådgiver til Den danske Ambassade i Dhaka. 

Om myndighedssamarbejdet 

Myndighedssamarbejdet er centralt placeret i den danske regerings udenrigs-, udviklings- og handelspolitik og gennemføres i et tæt samarbejde mellem danske fagministerier og ambassaderne i 14 strategisk udvalgte lande. Danmarks gode erfaringer med system- og ekspertiseudvikling samt etablering af rammebetingelser og løsninger for bæredygtig samfundsudvikling de-les med partnerlande. De udsendte vækstrådgivere opbygger viden og relationer, samt medvirker til at åbne nye døre for dansk erhvervsliv. Myndighedssamarbejdet finansieres af Danida/Udenrigsministeriet og danske myndigheder. 

Generelt om stillingen 

Danmark og Bangladesh indledte i januar 2016 et myndighedssamarbejde vedr. arbejdsmiljø med et særligt fokus på tekstil- og beklædningsbranchen. De to partnermyndigheder er Beskæftigelsesministeriet i Danmark og Ministry of Labour and Employment (MoLE) i Bangladesh. Det er arbejdstilsynene i de to lande, Arbejdstilsynet og Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE), som i praksis implementerer projektet. Den nuværende fase af samarbejdet forventes afsluttet med udgangen af 2018, men man er allerede i gang med at forberede en fase 2, som forventes at vare 3 år.        

Som vækstrådgiver er du bindeled mellem myndighederne i Danmark og Bangladesh.  Du har et stort ansvar for at vedligeholde og udvikle tætte relationer, særligt med myndigheder og andre samarbejdspartnere i Bangladesh. Din fysiske placering i landet giver dig gode muligheder for at forebygge og løse en lang række udfordringer i projektet, bl.a. af logistisk karakter. Endelig vil du skulle bistå korttidsudsendte danske eksperter, fortrinsvis fra Arbejdstilsynet, når de er på missioner i Dhaka. I dit første år vil du sammen med projektlederen fra Arbejdstilsynet og de ansvarlige personer i DIFE deltage i afslutningen af projektets fase 1 og forberedelsen af fase 2. På ambassaden bliver du et naturligt kontaktpunkt for danske virksomheder, som importerer fra Bangladesh, men du har også et samarbejde med ambassadens handelsafdeling om andre opgaver. Endelig vil din viden om arbejdsmiljø, arbejdsmarkedsforhold og/eller arbejdstagerrettigheder bidrage til ambassadens virke på dette område. I tilknytning til myndighedssamarbejdet er der afsat midler til forskningsprojekter og uddannelsesstipendiater til Danmark. Som vækstrådgiver vil du understøtte udmøntningen af disse initiativer. 

Ambassaden i Dhaka 

Ambassaden i Dhaka er en velfungerende repræsentation med 25 medarbejdere, heraf 6 udsendte danskere. Vi kan tilbyde en dynamisk arbejdsplads med en åben og venlig atmosfære, gode fysiske rammer og Dhakas bedste udsigt. Ambassaden hjælper dig og din eventuelle familie, så I kan få en tryg hverdag inden for nogle sikkerhedsmæssigt betingede restriktioner.  

Om dig 

Du har en relevant (akademisk) uddannelse og behersker ubesværet dansk og engelsk på forhandlingsniveau. Derudover besidder mange af følgende faglige kvalifikationer:   

 • Indgående kendskab til arbejdsmiljøområdet, herunder gennemførelse af lovgivning og samspil mellem myndigheder og virksomheder  
 • Erfaring med politikudvikling, lovgivning og regulering  
 • Faglig viden om arbejdsmiljø generelt  
 • Kendskab til arbejdsmarkedsforhold og arbejdstagerrettigheder samt organisationer      inden for disse områder 
 • Minimum fem - ti års erhvervserfaring fra en offentlig organisation, rådgivning, industri eller andet, heraf gerne fem års erfaring fra en politisk ledet organisation, helst fra en til-synsmyndighed 
 • International erfaring, herunder erfaring med kapacitetsudvikling og forandringsprocesser i samarbejde med kolleger fra andre lande  
 • Kendskab til den danske tekstil – og beklædningsbranche og relevante organisationer 
 • Kendskab til de danske virksomheders CSR-engagement og udfordringer ift. etisk handel 
 • Ud over de faglige kvalifikationer fordrer stillingen, at du kan nikke særligt genkendende til følgende personlige kompetencer:  
 • Gode samarbejdsevner, omstillingsparathed samt evne og lyst til at skabe og udvikle netværk på tværs af kulturer, institutioner og den offentlige og private sektor 
 • Diplomatiske evner og god kulturforståelse, herunder evne til at indgå i dialog med myndigheder på alle niveauer 
 • Nysgerrighed efter at lære om fremmede lande og kulturer 
 • Stærk analytisk kapacitet, lyst og evne til at dele og tilpasse viden, samt til at lære nyt 
 • Handlekraft og evne til at arbejde selvstændigt 
 • Kommerciel forståelse og evne til at se danske virksomheders behov 
 • Åbenhed overfor en hverdag som rummer både opgaver på et højt strategisk og politisk niveau, men som også rummer opgaver af mere lavpraktisk karakter 
 • Digitalt tænkende 

Vilkår 

Som vækstrådgiver er du ansat af Udenrigsministeriet, placeres på Danmarks ambassade i Dhaka og indgår i ambassadens personale.  

Du får en tidsbegrænset ansættelse på 3 år. Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten i staten. Du vil få en basisløn som specialkonsulent på kr. 476.928 årligt samt funktionstillæg på kr. 27.923 årligt i december 2017-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 591.181 inkl. pension i december 2017-niveau. Der vil derudover være mulighed for evt. tilde-ling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 55.847 årligt i december-2017-niveau). Lønnen vil være skattepligtig i Danmark. 

Under udsendelsen får du endvidere et skattefrit udetillæg fastsat i henhold til leveomkostningerne på posten, som beregnes med udgangspunkt i dine personlige forhold, herunder bl.a. familiesammensætning. Der stilles umøbleret tjenestebolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler. Derudover dækkes bl.a. udgifter ift. forflyttelsesrejse, flytning, to årlige hardship rejser, sundhedsforsikring, skole mv. i henhold til Udenrigsministeriets regler.  

Forventet tiltrædelse 

Pr. 1. april 2018 eller snarest derefter. 

Ansøgning 

Ansøgningsfrist er den 4. januar 2018 kl. 12.00.  Stillingerne søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb vil det ikke længere være muligt at registrere en ansøgning eller tilføje dokumenter. 

Samtalerne forventes gennemført i Udenrigsministeriet i København i januar. Der vil indgå en sprogtest og personlighedstest i rekrutteringsforløbet. 

Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Kontakt

Du kan læse om Myndighedssamarbejdet på www.um.dk og få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til kontorchef i Beskæftigelsesministeriet Lone Henriksen (tlf. 7220 5110, e-mail [email protected]), vækstrådgiver Jens Rise Rasmussen (tlf. 2069 6954 fra den 16. december, e-mail [email protected]) eller chefkonsulent Jakob Haugaard fra Sekretariatet for Myndigheds-samarbejdet i Udenrigsministeriet på (tlf. 3392 1230, e-mail [email protected]).  

Du er også velkommen til at kontakte ambassadør Mikael Hemniti Winther (+880 1711521929, e-mail [email protected])  på ambassaden i Dhaka for at høre om arbejdsvilkår og forhold i Bangladesh. 

Spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår bedes rettet til HR-konsulent Thomas Hadrup (tlf. 3392 1008, e-mail [email protected]). 

Søg stillingen: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationFo...

Om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. www.um.dk. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes direkte på www.job.um.dk

 

Skriv venligst at du har set jobopslaget på Globalnyt.