Gå til hovedindhold

Mobile menu

Var chef for felthospital i Afghanistan

Overlæge og stabslæge, Jens Tingleff, Hellerup i København, fylder 60 lørdag d. 15. april 2017.


Efter reserveofficersuddannelsen og tjeneste som løjtnant fulgte lægestudiet og han blev cand.med. fra Københavns Universitet i 1987.

Tilknytningen til forsvaret blev fastholdt som aktiv reserveofficer og Danmarks engagement i internationale konflikter med militære enheder betød, at man i 2007 besluttede sig for at udsende personel til at bemande et britisk felthospital i Afghanistan som aflastning for briterne.

Jens Tingleff blev ansat som chef for det danske felthospital med opgaven at udvælge og uddanne læger, sygeplejersker samt andet sundhedsfagligt og teknisk personale. Han bestred denne funktion fra 2007 til begyndelsen af 2011.

TV 2 fulgte den danske styrke under forberedelserne og selve opholdet i Camp Bastion i Afghanistan i efteråret 2009, hvilket blev til en dokumentar-serie i seks afsnit under navnet "Felthospitalet", som blev sendt i begyndelsen af 2010.

Han tog sig her af den daglige ledelse af de 97 danskere og et tilsvarende antal englændere og amerikanere.

Om opholdet i Afghanistan har han sagt:

"Vores held, hvis man kan sige det sådan, var, at vi havde meget travlt fra dag ét. Englænderne var naturligt nok utrygge ved, at danskere skulle behandle deres soldater. Men hurtigt beviste vi, at de sårede overlevede, selv om Danmark ledede felthospitalet."

"Den sværeste del af opgaven var at få et hospital med personale fra tre nationer til at fungere. Jeg skulle være lige så meget chef for det udenlandske personale som for det danske. Da valgte jeg fra begyndelsen at sætte behandlingen af patienterne i fokus for alle beslutninger. Så selv om alle ikke var lige tilfredse, så kunne de ikke være uenige i, at patienterne skulle komme først."

"Jeg frygtede, at vi i begyndelsen ville få en engelsk eller amerikansk soldat ind som døde, hvor han normalt skulle have overlevet. Det havde været forfærdeligt, fordi et rygte blandt soldaterne om, at danskerne ikke kunne klare opgaven, kunne have gjort det meget svært for vores mission."

Det kom imidlertid til at gå helt anderledes og det danske felthospitals succesrate var høj.

Jens Tingleff valgte i 2012 at vende tilbage til hospitalsverdenen og har siden 2016 været overlæge på akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

Tingleff, der i sin tid blev student fra Haslev Gymnasium i Sydsjælland, er gift og har en voksen søn