Gå til hovedindhold

Mobile menu

Verden er i konstant bevægelse

ANMELDELSE: Ny bog til gymnasieelever sætter fokus på migrationens mange ansigter i en global verden. 
En flygtningefamilie fra Kosovo forsøger at få fat i familien.

En flygtningefamilie fra Kosovo forsøger at få fat i familien.

FN

Journalist Niels Boel har skrevet bogen Migration – en verden i bevægelse, som gennem seks dybdegående kapitler sætter fokus på migration, globalisering, integration og sikkerhed. Bogen er henvendt til samfundsfagsundervisning i fx gymnasier, men kan læses af alle med interesse for migration.

Hvem er migranten?

De seks kapitler i bogen har hvert sit fokus og kan læses uafhængigt eller i sammenhæng. Kapitlerne er emneopdelt og berører hver et aspekt af migration. Boel kommer således rundt om spørgsmål som: Hvem migrerer og hvorfor; hvordan har migration ændret sig gennem tiderne; og hvilke årsager og konsekvenser har migration. Boel redegør undervejs for blandt andet push-pull-effekt, som bruges aktivt gennem bogen til at forklare migrationsmønstre. Ud over migration fra et større globalt samfundsperspektiv, dykker Boel ned i migranten i dennes nye hjemland. Under hovedemnet integration forklarer Boel begreber som assimilation, eksklusion, diskrimination, ghettodannelse og racisme. Undervejs bruger han eksempler fra hele verden til at illustrere, hvordan integrationen kan ske på mange måder – eller ikke ske.

Hvad med sikkerheden?

Bogens sidste kapitel borer ned i en central og aktuel problemstilling. Nemlig sikkerhed. Ikke blot sikkerhed for borgere i modtagerlandet, men især også migranternes sikkerhed, når de begiver sig ud på de lange og ofte farefulde rejser i deres jagt på et trygt sted at bo. Relevante begreber er her trusselsbilleder, menneskerettigheder, asyl og national suverænitet. Den offentlige debat herhjemme drejer sig i høj grad om vores egen sikkerhed, men Niels Boel forsøger at belyse andre sider af sikkerhedsaspektet. Her bruges især Middelhavsproblematikken som case til at forklare det øgede fokus på grænser og kontrol i Europa.

Frygten for de fremmede


Selvom bogens primære målgruppe er gymnasieelever og førsteårsstuderende på universitetet, er den bestemt også relevant for andre, der arbejder med migration eller integration. Den er skrevet i et lettilgængeligt sprog, og der er redegjort for alle brugte termer og begreber, hvilket gør bogen til en god kilde for information om juridiske, økonomiske og samfundsmæssige forhold i migrationsdebatten - og ikke mindst et sagligt indspark i debatten om frygten for de fremmede.

 

Titel: Migration – en verden i bevægelse
Forfatter: Niels Boel
Forlag: Columbus
ISBN: 978-87-7970-317-9